Vind een Optitank erkend vakman

Behalve MazoutExperts, kunnen voortaan Optitank-erkende vaklui instaan voor de plaatsing en de aansluiting van het stookoliereservoir. Uiteraard blijven de wettelijke voorschriften voor de plaatsing en de in gebruikname in elk gewest daarbij van toepassing.

Optitank erkende vakmensen

 
Zij zorgen voor 
 • de plaatsing volgens de fabrikantsvoorschriften en de wettelijke normen in uw gewest. Bewaar goed de plaatsings- en opleveringsbon met de handtekening van de erkende vakmensen. Dat is uw garantie!
 • het regelmatig onderhoud bepaald door de fabrikant en de wetgeving in uw gewest. 

Voor de installatie van een Optitank-reservoir komen volgende vaklui in aanmerking :

 • milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of bevoegd deskundige (zoals gedefiniëerd in het Vlaams Gewest)
 • voor opslagplaatsen van gevaarlijke vloeistoffen van groep 2, bestemd voor de verwarming van gebouwen, een erkende stookolietechnicus (met SV nummer – Vlaams Gewest)
 • bekwame deskundige (expert compétent, zoals gedefiniëerd in het Waals Gewest)
 • erkend ultrasoon technicus (technicien agréé ultrason, zoals gedefiniëerd in het Waals Gewest)
 • erkend onderdruk technicus (technicien agréé dépression, zoals gedefiniëerd in het Waals Gewest)
 • erkend technicus vloeibare brandstoffen (met T nummer zoals gedefiniëerd in het Vlaams en Waals Gewest)*
 • erkend verwarmingsketeltechnicus type L (zoals gedefiniëerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)*
 • erkend verwarmingsinstallateur (zoals gedefiniëerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)*
 • MazoutExpert reservoirs en ketel/brander*

* en die een door Cedicol erkende opleiding heeft gevolgd

 

Optitank beveelt MazoutExperts aan

MazoutExperts worden sterk aanbevolen omdat ze instaan voor zowel een correcte plaatsing, aansluiting, het onderhoud als voor een eventuele herstelling van een Optitank-reservoir.

MazoutExperts zijn perfect op de hoogte van de wettelijke normen in hun operationele regio en hebben het nodige vakmanschap om de plaatsing en het onderhoud van een reservoir met Optitank-label in de beste voorwaarden uit te voeren.