Mazouttank Verwijderen Gent: Prijs, Stappenplan en Nuttige Informatie

Een mazouttank verwijderen in Gent kan om verschillende redenen nodig zijn, zoals bij een renovatie, een verhuis of bij de overstap naar een andere verwarmingsbron. In dit artikel bespreken we de prijs, het stappenplan en de nuttige informatie rond het verwijderen van een mazouttank in Gent.

Mazouttank Verwijderen gent
Mazouttank Verwijderen gent

Mazouttank verwijderen: prijsindicaties in Gent

De kosten voor het verwijderen van een mazouttank in Gent variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en locatie van de tank (bovengronds of ondergronds), de inhoud, eventuele bodemverontreiniging en de gekozen methode (verwijdering of neutralisatie).

Verwijderen bovengrondse tank Gent
Verwijderen bovengrondse tank Gent

Hieronder vindt u een indicatie van de kosten per onderdeel:

Onderdeel Prijsindicatie Opmerkingen
Leegpompen en reinigen €200 – €500 Afhankelijk van de grootte van de tank en de hoeveelheid resterende stookolie.
Bodemonderzoek €300 – €1.000 Alleen nodig bij vermoeden van bodemverontreiniging.
Verwijderen bovengrondse tank €300 – €800 Afhankelijk van de grootte en het materiaal van de tank.
Verwijderen ondergrondse tank €800 – €3.000 Afhankelijk van de grootte, de locatie en de bereikbaarheid van de tank.
Neutraliseren van de tank €400 – €1.200 Een goedkoper alternatief voor verwijdering, waarbij de tank wordt gevuld met inert materiaal.
Afvoeren van de tank €100 – €300 Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de tank.
Administratieve kosten €50 – €150 Kosten voor het opmaken van het reinigingsattest en andere administratieve formaliteiten.

De prijs voor het verwijderen van een mazouttank in Gent hangt af van verschillende factoren:

 • Grootte van de tank: Hoe groter de tank, hoe meer werk er is en hoe hoger de prijs.
 • Locatie van de tank: De prijs kan variëren afhankelijk van de regio in Gent waar u woont en de bereikbaarheid van de tank.
 • Soort tank: De prijs voor het verwijderen van een bovengrondse tank is doorgaans lager dan die voor het verwijderen van een ondergrondse tank.
 • Aanvullende diensten: Sommige bedrijven bieden extra diensten aan, zoals het leegpompen van de tank, de sanering van de grond of de afvoer van de tank, wat de prijs kan verhogen.

Stappenplan mazouttank verwijderen Gent

Het verwijderen van een mazouttank in Gent verloopt doorgaans in de volgende stappen:

1. Voorbereiding:

 • Raadpleeg de regelgeving: Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de wettelijke voorschriften in Gent met betrekking tot het verwijderen van mazouttanks.
 • Contacteer erkende bedrijven: Vraag offertes op bij verschillende erkende bedrijven in Gent voor het verwijderen van uw mazouttank.
 • Maak een afspraak: Maak een afspraak met het gekozen bedrijf voor de datum en het tijdstip van de verwijdering.
 • Leegpompen van de tank: De tank moet leeggepompt worden door een erkend bedrijf voordat deze kan worden verwijderd.

2. Verwijdering van de tank:

 • Bovengrondse tank: De bovengrondse tank wordt opgegraven en afgevoerd.
 • Ondergrondse tank: De ondergrondse tank wordt leeggepompt, opgegraven en afgevoerd.
 • Sanering van de grond (optioneel): Als de grond vervuild is door mazout, moet deze gesaneerd worden door een erkend saneringsbedrijf.

3. Afvoer van de tank en de mazoutresten:

 • De tank: De tank wordt afgevoerd naar een verwerkingscentrum waar deze gerecycleerd of verbrand wordt.
 • Mazoutresten: De mazoutresten worden afgevoerd naar een verwerkingscentrum waar ze op een veilige en milieuvriendelijke manier worden verwerkt.

4. Administratie:

 • U ontvangt een factuur van het bedrijf voor de verwijdering van de mazouttank.
 • Indien nodig ontvangt u ook een attest van verwijdering.

Nuttige informatie

 • Erkende bedrijven: Zorg ervoor dat u een erkend bedrijf inschakelt voor het verwijderen van uw mazouttank. Erkende bedrijven beschikken over de nodige expertise en vergunningen om dit op een veilige en milieuvriendelijke manier te doen.
 • Subsidies: In de stad Gent kunt u een subsidie aanvragen voor het verwijderen van uw mazouttank. Informeer op de website van de stad Gent naar de voorwaarden en mogelijkheden.
 • Asbestcontrole: Indien uw woning gebouwd is voor 2001, is het verplicht om een asbestcontrole te laten uitvoeren voordat de mazouttank kan worden verwijderd.

Conclusie

Het verwijderen van een mazouttank in Gent is een belangrijke stap naar een duurzamere woning en een schoner milieu. Door te kiezen voor een erkend bedrijf, u goed te informeren over de kosten en procedures, en de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, kunt u dit proces veilig en vlot laten verlopen.