Mazouttank Verwijderen Hasselt: Prijs, Stappenplan en Nuttige Informatie

Heeft u een mazouttank in uw woning of bedrijfspand in Hasselt die u wilt verwijderen? Dit artikel biedt u een uitgebreide gids met alle informatie die u nodig heeft, inclusief prijzen, het stappenplan en handige tips.

mazouttank verwijderen hasselt

Waarom uw mazouttank verwijderen in Hasselt?

Er zijn verschillende redenen om uw mazouttank te verwijderen:

 • Overstap naar een duurzame energiebron: Steeds meer mensen kiezen voor milieuvriendelijkere alternatieven, zoals warmtepompen of zonne-energie. Het verwijderen van uw mazouttank is een belangrijke stap in de verduurzaming van uw woning.
 • Verkoop van uw woning: Een oude of ongebruikte mazouttank kan de verkoop van uw woning bemoeilijken. Potentiële kopers kunnen terughoudend zijn vanwege de mogelijke risico’s en kosten die gepaard gaan met een oude tank.
 • Ruimtebesparing: Een mazouttank neemt kostbare ruimte in beslag in uw kelder of tuin. Door de tank te verwijderen, creëert u extra ruimte voor andere doeleinden.
 • Veiligheid en milieu: Oude mazouttanks kunnen gaan lekken, wat schadelijk is voor het milieu en de gezondheid. Door uw tank te verwijderen, voorkomt u deze risico’s.

Stappenplan voor het verwijderen van een mazouttank in Hasselt:

 1. Leegpompen en reinigen: Een erkend technicus pompt de resterende mazout uit uw tank en reinigt deze grondig.
 2. Neutralisatie: De tank wordt geneutraliseerd om eventuele gevaren te elimineren.
 3. Demontage en afvoer: De mazouttank wordt gedemonteerd en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.
 4. Sanering (indien nodig): Als er bodemverontreiniging is vastgesteld, wordt de grond rondom de tank gesaneerd volgens de wettelijke normen.
 5. Attest van buitengebruikstelling: U ontvangt een officieel attest dat bevestigt dat uw tank correct is verwijderd en buiten gebruik is gesteld.

Mazouttank verwijderen: prijsindicaties in Hasselt

De kosten voor het verwijderen van een mazouttank in Hasselt variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en locatie van de tank (bovengronds of ondergronds), de inhoud, eventuele bodemverontreiniging en de gekozen methode (verwijdering of neutralisatie).

Verwijderen bovengrondse tank hasselt

Hieronder vindt u een indicatie van de kosten per onderdeel:

Onderdeel Prijsindicatie Opmerkingen
Leegpompen en reinigen €200 – €500 Afhankelijk van de grootte van de tank en de hoeveelheid resterende stookolie.
Bodemonderzoek €300 – €1.000 Alleen nodig bij vermoeden van bodemverontreiniging.
Verwijderen bovengrondse tank €300 – €800 Afhankelijk van de grootte en het materiaal van de tank.
Verwijderen ondergrondse tank €800 – €3.000 Afhankelijk van de grootte, de locatie en de bereikbaarheid van de tank.
Neutraliseren van de tank €400 – €1.200 Een goedkoper alternatief voor verwijdering, waarbij de tank wordt gevuld met inert materiaal.
Afvoeren van de tank €100 – €300 Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de tank.
Administratieve kosten €50 – €150 Kosten voor het opmaken van het reinigingsattest en andere administratieve formaliteiten.

Nuttige tips voor het verwijderen van uw mazouttank in Hasselt:

 • Kies een erkend bedrijf: Zorg ervoor dat u een erkend bedrijf inschakelt dat gespecialiseerd is in het verwijderen van mazouttanks.
 • Vraag offertes aan: Vergelijk prijzen en diensten van verschillende bedrijven voordat u een keuze maakt.
 • Controleer de verzekering: Zorg ervoor dat het bedrijf een aansprakelijkheidsverzekering heeft voor eventuele schade tijdens de werkzaamheden.
 • Informeer naar subsidies: In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor subsidies voor het verwijderen van uw mazouttank. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Bedrijven die mazouttanks verwijderen in Hasselt:

 • All-in Tank Service: Gespecialiseerd in het verwijderen en neutraliseren van mazouttanks.
 • Eco-Tank: Biedt een totaaloplossing voor het verwijderen van uw mazouttank.
 • Tankdemontage: Ervaren in het demonteren en afvoeren van mazouttanks
 • Optitank

Conclusie

Het verwijderen van een mazouttank in Hasselt is een belangrijke stap naar een duurzamere woning. Door te kiezen voor een erkend bedrijf en u goed te informeren over de kosten en procedures, kunt u dit proces soepel laten verlopen.