Mazouttank Verwijderen Tessenderlo: Types, Materiaal en leeftijd

Heeft u een mazouttank in uw woning of bedrijfspand in Tessenderlo die u wilt verwijderen? Dit artikel biedt u een uitgebreide gids met alle informatie die u nodig heeft, inclusief prijzen, het stappenplan en handige tips. Of uw tank nu bovengronds, ondergronds, van staal of kunststof is, en of deze nog in gebruik is of niet, wij helpen u bij het maken van de juiste keuze voor uw situatie.

Mazouttank Verwijderen Tessenderlo

We bespreken niet alleen de redenen waarom u uw mazouttank zou moeten verwijderen, maar ook de wettelijke verplichtingen, de verschillende verwijderingstechnieken en de gemiddelde kosten. Daarnaast geven we u tips voor het kiezen van een erkend bedrijf en informatie over mogelijke subsidies.

Waarom uw mazouttank verwijderen in Tessenderlo?

Er zijn verschillende redenen om uw mazouttank in Tessenderlo te verwijderen:

 • Overstap naar een duurzame energiebron: Steeds meer mensen kiezen voor milieuvriendelijkere alternatieven, zoals warmtepompen of zonne-energie. Het verwijderen van uw mazouttank is een belangrijke stap in de verduurzaming van uw woning.
 • Verkoop van uw woning: Een oude of ongebruikte mazouttank kan de verkoop van uw woning bemoeilijken. Potentiële kopers kunnen terughoudend zijn vanwege de mogelijke risico’s en kosten die gepaard gaan met een oude tank.
 • Ruimtebesparing: Een mazouttank neemt kostbare ruimte in beslag in uw kelder of tuin. Door de tank te verwijderen, creëert u extra ruimte voor andere doeleinden.
 • Veiligheid en milieu: Oude mazouttanks kunnen gaan lekken, wat schadelijk is voor het milieu en uw gezondheid. Door uw tank te verwijderen, voorkomt u deze risico’s.

Type Mazouttank

Bij het verwijderen van een mazouttank in Tessenderlo is het type tank een belangrijke factor om rekening mee te houden. Er zijn twee hoofdtypes:

Het type mazouttank beïnvloedt niet alleen de verwijderingskosten, maar ook de benodigde vergunningen en de mogelijke impact op het milieu. Het is daarom belangrijk om te weten met welk type tank u te maken heeft voordat u een verwijdering plant.

Tip: Als u niet zeker weet welk type mazouttank u heeft, kunt u dit laten controleren door een erkend technicus.

Capaciteit van de Mazouttank

Bij het verwijderen van een mazouttank in Tessenderlo is de capaciteit van de tank een belangrijke factor om rekening mee te houden. De capaciteit van de tank wordt uitgedrukt in liters en geeft aan hoeveel mazout de tank kan bevatten.

De capaciteit van de mazouttank beïnvloedt de kosten van het verwijderen op verschillende manieren:

 • Leegpompen: Grotere tanks bevatten meer mazout en vereisen dus meer tijd en werk om leeg te pompen, wat de kosten verhoogt.
 • Reiniging: Grotere tanks hebben een groter oppervlak dat moet worden gereinigd, wat ook de kosten beïnvloedt.
 • Afvoer: Het transport en de verwerking van een grotere tank zijn duurder dan dat van een kleinere tank.
 • Eventuele sanering: Bij een lekkage is de kans op bodemverontreiniging groter bij een grotere tank, wat kan leiden tot hogere saneringskosten.

Daarnaast kan de capaciteit van de tank ook bepalend zijn voor de keuze van de verwijderingsmethode. Bij zeer grote tanks kan het bijvoorbeeld nodig zijn om de tank in stukken te zagen voordat deze kan worden afgevoerd.

Tip: Als u niet zeker weet wat de capaciteit van uw mazouttank is, kunt u dit vinden op de factuur van de tank of op de tank zelf. U kunt ook een erkend technicus inschakelen om de capaciteit te bepalen.

Materiaal van de Mazouttank

Bij het verwijderen van een mazouttank in Tessenderlo is het materiaal waarvan de tank is gemaakt een belangrijke factor om te overwegen. De twee meest voorkomende materialen zijn:

 • Staal: Stalen mazouttanks zijn sterk en duurzaam, maar kunnen na verloop van tijd corroderen, vooral als ze ondergronds zijn geplaatst. Corrosie kan leiden tot lekkages, wat schadelijk is voor het milieu en extra saneringskosten met zich mee kan brengen.
 • Kunststof (polyethyleen of polyester): Kunststof tanks zijn lichter en goedkoper dan stalen tanks, en ze zijn minder gevoelig voor corrosie. Dit maakt ze een goede keuze voor zowel bovengrondse als ondergrondse plaatsing.

Het materiaal van de mazouttank beïnvloedt de verwijderingskosten op verschillende manieren:

 • Gewicht: Stalen tanks zijn zwaarder dan kunststof tanks, wat het transport en de verwijdering moeilijker en dus duurder kan maken.
 • Verwerking: Kunststof tanks kunnen vaak worden gerecycleerd, terwijl stalen tanks meestal worden verschroot. Dit kan een klein verschil maken in de afvoerkosten.
 • Eventuele sanering: Bij een lekkage is de kans op bodemverontreiniging groter bij een stalen tank vanwege het risico op corrosie. Dit kan leiden tot hogere saneringskosten.

Tip: Als u niet zeker weet van welk materiaal uw mazouttank is gemaakt, kunt u dit vaak achterhalen door te kijken naar de kleur en de structuur van de tank. Stalen tanks zijn meestal donkergrijs of zwart, terwijl kunststof tanks vaak wit of lichtgrijs zijn. U kunt ook een erkend technicus inschakelen om het materiaal te bepalen.

Leeftijd van de Mazouttank

De leeftijd van uw mazouttank in Tessenderlo is een cruciale factor bij het bepalen van de noodzaak tot verwijdering en de mogelijke kosten die eraan verbonden zijn.

Waarom is de leeftijd van de mazouttank belangrijk?

 • Corrosie en lekkage: Oudere tanks, vooral stalen exemplaren, zijn vatbaarder voor corrosie en lekkage. Dit kan leiden tot bodemverontreiniging en hoge saneringskosten.
 • Asbestattest: Voor mazouttanks die vóór 1991 zijn geplaatst, is een asbestattest verplicht bij verwijdering.
 • Verzekering: Sommige verzekeraars kunnen eisen dat oudere tanks worden verwijderd of vervangen om in aanmerking te komen voor een verzekering.
 • Energie-efficiëntie: Oude tanks zijn vaak minder energiezuinig dan nieuwere modellen.

Hoe oud is uw mazouttank?

U kunt de leeftijd van uw mazouttank achterhalen door:

 • Facturen en documentatie: Controleer de aankoopfactuur of andere documentatie van de tank.
 • Visuele inspectie: Kijk naar de staat van de tank. Oudere tanks vertonen vaak tekenen van slijtage, zoals roest of verkleuring.
 • Serienummer: Het serienummer van de tank kan informatie bevatten over het bouwjaar.
 • Advies van een expert: Een erkend technicus kan de leeftijd van uw tank bepalen en u adviseren over de beste aanpak.

Wat te doen met een oude mazouttank?

 • Keuring: Laat uw mazouttank regelmatig keuren door een erkend technicus om de staat te controleren en eventuele problemen tijdig op te sporen.
 • Verwijdering: Als uw tank oud, lek of beschadigd is, is het raadzaam om deze te laten verwijderen door een erkend bedrijf.
 • Vervanging: Overweeg de vervanging van uw oude tank door een nieuwe, energiezuinige tank. Dit kan u op lange termijn geld besparen op uw energiekosten.

Status van de Mazouttank

Bij het verwijderen van een mazouttank in Tessenderlo is de status van de tank een cruciale factor. Er zijn twee mogelijke statussen:

 • In gebruik: Als de mazouttank nog in gebruik is, moet deze eerst worden leeggepompt voordat hij kan worden verwijderd. Dit is een belangrijke veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat er mazout vrijkomt tijdens de verwijdering. Het leegpompen moet worden uitgevoerd door een erkend technicus die beschikt over de juiste apparatuur en kennis om dit veilig te doen.
 • Buiten gebruik: Als de mazouttank niet meer in gebruik is, kan deze direct worden verwijderd. Het is echter nog steeds belangrijk om een erkend bedrijf in te schakelen voor de verwijdering, omdat zij de nodige expertise hebben om de tank veilig te demonteren en af te voeren.

Naast het leegpompen, kan een reiniging van de tank nodig zijn, vooral als de tank lange tijd niet is gebruikt. Dit is om te voorkomen dat er achtergebleven mazoutresten bodemverontreiniging veroorzaken.

In sommige gevallen kan neutralisatie van de tank nodig zijn. Dit is een proces waarbij de tank wordt gereinigd en behandeld om eventuele schadelijke stoffen te verwijderen. Neutralisatie is vooral belangrijk bij oudere tanks of tanks die mogelijk asbest bevatten.

Ongeacht de status van uw mazouttank, is het altijd raadzaam om een erkend bedrijf in te schakelen voor de verwijdering. Zij kunnen u adviseren over de beste aanpak en zorgen voor een veilige en milieuvriendelijke verwijdering van uw tank.

Hoe verloopt het verwijderen van een mazouttank?

Het verwijderen van een mazouttank is een complexe klus die altijd door een erkend bedrijf moet worden uitgevoerd. De stappen zijn in grote lijnen als volgt:

 1. Leegpompen van de mazouttank: De resterende mazout wordt uit de tank gepompt en afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 2. Reiniging van de tank: De binnenkant van de tank wordt grondig gereinigd om alle mazoutresten te verwijderen.
 3. Neutralisatie (indien nodig): Als de tank verontreinigd is met bijvoorbeeld asbest, wordt deze geneutraliseerd om eventuele gevaren te elimineren.
 4. Demontage en afvoer: De mazouttank wordt gedemonteerd en afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsinstallatie.
 5. Opvullen van de put (optioneel): Als de mazouttank in een put staat, kan deze worden opgevuld met zand of een ander inert materiaal.
 6. Attest van buitengebruikstelling: U ontvangt een officieel attest dat bevestigt dat uw tank correct is verwijderd en buiten gebruik is gesteld.

Mazouttank verwijderen: prijsindicaties in Tessenderlo

De kosten voor het verwijderen van een mazouttank in Tessenderlo variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en locatie van de tank (bovengronds of ondergronds), de inhoud, eventuele bodemverontreiniging en de gekozen methode (verwijdering of neutralisatie).

Verwijderen bovengrondse tank tessenderlo

Hieronder vindt u een indicatie van de kosten per onderdeel:

Onderdeel Prijsindicatie Opmerkingen
Leegpompen en reinigen €200 – €500 Afhankelijk van de grootte van de tank en de hoeveelheid resterende stookolie.
Bodemonderzoek €300 – €1.000 Alleen nodig bij vermoeden van bodemverontreiniging.
Verwijderen bovengrondse tank €300 – €800 Afhankelijk van de grootte en het materiaal van de tank.
Verwijderen ondergrondse tank €800 – €3.000 Afhankelijk van de grootte, de locatie en de bereikbaarheid van de tank.
Neutraliseren van de tank €400 – €1.200 Een goedkoper alternatief voor verwijdering, waarbij de tank wordt gevuld met inert materiaal.
Afvoeren van de tank €100 – €300 Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de tank.
Administratieve kosten €50 – €150 Kosten voor het opmaken van het reinigingsattest en andere administratieve formaliteiten.

Tips voor het kiezen van een bedrijf voor het verwijderen van uw mazouttank in Tessenderlo:

 • Erkend bedrijf: Kies voor een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen van mazouttanks en beschikt over de nodige certificeringen.
 • Ervaring: Controleer of het bedrijf voldoende ervaring heeft met het verwijderen van mazouttanks, vooral als uw tank zich op een moeilijke locatie bevindt of speciale aandacht vereist.
 • Verzekering: Zorg ervoor dat het bedrijf een aansprakelijkheidsverzekering heeft voor eventuele schade tijdens de werkzaamheden.
 • Transparantie: Kies een bedrijf dat transparant is over de kosten en de procedure. Vraag om een gedetailleerde offerte waarin alle kosten duidelijk worden vermeld.
 • Referenties: Vraag naar referenties van eerdere klanten om een idee te krijgen van de kwaliteit van de dienstverlening.

Wetgeving rondom mazouttanks in Vlaanderen:

In Vlaanderen gelden specifieke regels voor het verwijderen van mazouttanks. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om een asbestattest te laten opstellen als uw tank ouder is dan 1991. Informeer u goed over de geldende wetgeving om ervoor te zorgen dat uw tankverwijdering volgens de regels verloopt.

Conclusie:

Het verwijderen van een mazouttank in Tessenderlo is een belangrijke stap naar een duurzamere woning en een schoner milieu. Door te kiezen voor een erkend bedrijf, u goed te informeren over de kosten en procedures, en de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, kunt u dit proces veilig en vlot laten verlopen.