Mazouttank Mangat: Belangrijk Onderdeel voor Onderhoud en Reiniging

Een mazouttank mangat is een metalen deksel op de bovenkant van een ondergrondse mazouttank. Het mangat dient voor verschillende belangrijke doeleinden:

 • Toegang: Het mangat biedt toegang tot de binnenkant van de tank voor onderhoud en reiniging.
 • Vulding: De mazouttank kan door het mangat worden gevuld met mazout.
 • Peiling: Het mazoutniveau in de tank kan door het mangat worden gepeild.
 • Ontluchting: Het mangat zorgt voor ventilatie van de tank en voorkomt de ophoping van dampen.

Belang van een goed onderhouden mangat

Een goed onderhouden mangat is essentieel voor de veilige en efficiënte werking van uw mazouttank.

 • Voorkomt verstoppingen: Regelmatige inspectie en reiniging van de tank via het mangat helpt verstoppingen in de leidingen en de brander te voorkomen.
 • Optimale verbranding: Schone mazout verbrandt efficiënter, wat resulteert in een lager verbruik en een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen.
 • Langere levensduur van de tank: Goed onderhoud via het mangat helpt de levensduur van uw mazouttank te verlengen.
 • Voldoen aan verzekeringsvoorwaarden: Sommige verzekeringsmaatschappijen eisen een regelmatige inspectie van de mazouttank via het mangat als voorwaarde voor de dekking van brand- of milieuschade.

Tips voor het onderhoud van het mangat

 • Controleer regelmatig het mangat: Zorg ervoor dat het mangat schoon en vrij is van vuil en puin.
 • Inspecteer de pakking: De pakking rond het mangat moet in goede staat zijn om lekkage te voorkomen. Vervang de pakking indien nodig.
 • Smeer het mangat: Smeer het mangat en de scharnieren regelmatig met vet om soepel openen en sluiten te garanderen.
 • Laat de tank reinigen: Laat uw mazouttank regelmatig reinigen door een erkend bedrijf. Dit zorgt voor een optimale werking van de tank en voorkomt problemen.

Conclusie

Het mangat van uw mazouttank is een belangrijk onderdeel dat niet mag worden verwaarloosd. Door het mangat goed te onderhouden, zorgt u voor een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke werking van uw verwarmingsinstallatie.