Mazouttank Leegpompen: Zelf Doen of Professioneel Hulp Inschakelen?

Een mazouttank leegpompen is nodig in verschillende situaties:

 • Verhuizen: Bij een verhuis moet de mazouttank leeggepompt worden voordat u de woning verlaat.
 • Onderhoud: Voor periodieke reiniging of controle van de tank is het nodig om de mazout te verwijderen.
 • Noodgeval: Bij een lek of defect aan de tank moet de mazout zo snel mogelijk worden leeggepompt om milieuschade te voorkomen.

In dit artikel bespreken we de mogelijkheden om een mazouttank zelf leeg te pompen, de risico’s die hieraan verbonden zijn en de voordelen van het inschakelen van een professioneel bedrijf.

leegpompen mazouttank

Mazouttank Zelf Leegpompen: Mogelijkheden

Er zijn twee hoofdopties om een mazouttank zelf leeg te pompen:

1. Handmatige methode:

 • Benodigdheden: Een dompelpomp, slangen, emmers en een filter.
 • Stappen:
  • Sluit de aanvoer- en retourleidingen van de mazoutketel af.
  • Plaats de dompelpomp in de tank en zorg ervoor dat deze volledig is ondergedompeld in de mazout.
  • Pomp de mazout in emmers of een andere geschikte container.
  • Filter de mazout om eventuele vervuiling te verwijderen.
  • Herhaal de stappen tot de tank volledig leeg is.

2. Elektrische methode:

 • Benodigdheden: Een elektrische dompelpomp, slangen, een filter en een stroomvoorziening.
 • Stappen:
  • Sluit de aanvoer- en retourleidingen van de mazoutketel af.
  • Plaats de elektrische dompelpomp in de tank en zorg ervoor dat deze volledig is ondergedompeld in de mazout.
  • Sluit de slang van de pomp aan op een geschikte container.
  • Schakel de pomp in en laat deze de mazout wegpompen.
  • Filter de mazout om eventuele vervuiling te verwijderen.
  • Herhaal de stappen tot de tank volledig leeg is.

Prijs mazouttank leegpompen

De prijs voor het leegpompen van een mazouttank hangt af van verschillende factoren:

 • Grootte van de tank: Hoe groter de tank, hoe meer mazout er moet worden weggepompt en hoe hoger de prijs.
 • Locatie van de tank: De prijs kan variëren afhankelijk van de regio waar u woont en de afstand tot het bedrijf.
 • Spoedklus: Als u de tank dringend moet laten leegpompen, kan er een toeslag voor spoedwerk worden aangerekend.
 • Aanvullende diensten: Sommige bedrijven bieden extra diensten aan, zoals het reiniging van de tank of het transport van de mazout, wat de prijs kan verhogen.

Richtprijs:

 • Kleine tank (tot 1.500 liter): €150 – €250
 • Medium tank (1.500 tot 5.000 liter): €250 – €400
 • Grote tank (meer dan 5.000 liter): €400 – €600

Risico’s van Zelf Leegpompen

Het zelf leegpompen van een mazouttank brengt enkele risico’s met zich mee:

 • Lekkage: Onzorgvuldig pompen kan leiden tot lekkage van mazout, met alle gevolgen van dien voor het milieu en uw woning.
 • Ontploffing: Mazoutdampen zijn ontvlambaar en kunnen exploderen bij contact met vonken of open vuur. Zorg voor een goede ventilatie en vermijd open vuur tijdens het pompen.
 • Gezondheidsrisico’s: Inhalen van mazoutdampen kan leiden tot ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen. Draag beschermende kleding, handschoenen en een masker tijdens het pompen.
 • Onvolledige lediging: Restanten mazout in de tank kunnen leiden tot corrosie en vervuiling.

Voordelen van Professionele Hulp

Het inschakelen van een professioneel bedrijf om uw mazouttank leeg te pompen biedt verschillende voordelen:

 • Veiligheid: Professionele bedrijven beschikken over de nodige expertise en uitrusting om de klus veilig en volgens de regels uit te voeren.
 • Efficiëntie: Zij beschikken over krachtige pompen en kunnen de tank snel en efficiënt leegpompen.
 • Milieuvriendelijk: Zij zorgen voor een correcte afvoer van de mazout en het restafval, met minimale impact op het milieu.
 • Gemak: U hoeft zich geen zorgen te maken over de risico’s en het materiaal. U kunt gerust achterover leunen en de klus aan de professionals overlaten.

Tot slot

Of u uw mazouttank zelf leegpompt of een professioneel bedrijf inschakelt, hangt af van uw ervaring, kennis en comfortniveau. Weeg de risico’s en voordelen zorgvuldig af en maak een weloverwogen keuze.