Mazouttank verwijderen: stappenplan, kosten en wetgeving

Veel woningen in België zijn nog steeds voorzien van een Mazouttank. Echter, met de overstap naar duurzamere energiebronnen, besluiten steeds meer mensen hun stookolietank te verwijderen. Maar hoe pak je dat aan? In dit artikel vind je een compleet stappenplan voor het verwijderen van een mazouttank, inclusief informatie over de kosten en de wetgeving.

Mazouttank verwijderen

Stappenplan voor het verwijderen van een stookolietank:

 1. Leegpompen van de tank: De eerste stap is om de stookolietank te laten leegpompen door een erkende stookolietechnicus. De stookolie wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 2. Reinigen van de tank: Na het leegpompen moet de tank gereinigd worden. Dit gebeurt met een speciale reinigingsvloeistof die alle resten van stookolie verwijdert.
 3. Opstellen van een ontmantelingsplan: Voordat de tank kan worden verwijderd, moet er een ontmantelingsplan worden opgesteld. In dit plan staat beschreven hoe de tank op een veilige manier verwijderd zal worden.
 4. Verwijderen van de tank: De tank kan op twee manieren worden verwijderd: door uitgraven of door op te snijden.
 5. Afvoeren van de tank: De tank moet worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 6. Afsluiten van de procedure: Na het verwijderen van de tank moet de procedure worden afgesloten. Dit houdt in dat er een rapport wordt opgesteld over de verwijdering van de tank.

Stap 1: Legen en reinigen van de mazouttank

De mazouttank moet eerst worden leeggepompt door een erkende stookolietechnicus. De stookolietechnicus zal de mazout afvoeren naar een erkende verwerkingsinstallatie.

Na het leegpompen moet de mazouttank worden gereinigd. De stookolietechnicus zal de tank reinigen met een speciale reinigingsvloeistof. De reinigingsvloeistof zal alle resten van mazout uit de tank verwijderen.

ondergrondse mazouttank verwijderen

Stap 2: Opstellen van een ontmantelingsplan

Voordat de mazouttank kan worden verwijderd, moet er een ontmantelingsplan worden opgesteld. Het ontmantelingsplan moet worden opgesteld door een erkende stookolietechnicus. In het ontmantelingsplan moet worden beschreven hoe de mazouttank zal worden verwijderd.

In het ontmantelingsplan moet onder meer worden beschreven:

 • De locatie van de mazouttank
 • De afmetingen van de mazouttank
 • De toegangswegen tot de mazouttank
 • De wijze waarop de mazouttank zal worden verwijderd
 • De voorzorgsmaatregelen die zullen worden genomen

Stap 3: Verwijderen van de mazouttank

De mazouttank kan worden verwijderd door deze uit te graven of door deze op te snijden.

De mazouttank wordt meestal uitgegraven met een graafmachine. De graafmachine zal de grond rond de mazouttank weghalen, zodat de tank kan worden opgetild. De mazouttank wordt vervolgens opgetild met een kraan en op een vrachtwagen geladen.

De mazouttank kan ook worden opgesneden met een snijbrander. De snijbrander zal de mazouttank in kleine stukken snijden. De kleine stukken mazouttank kunnen vervolgens worden afgevoerd.

Stap 4: Afvoeren van de mazouttank

De mazouttank moet worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie. De verwerkingsinstallatie zal de mazouttank recycleren of vernietigen.

bovengrondse mazouttank verwijderen

Stap 5: Afsluiten van de procedure

Na het verwijderen van de mazouttank moet de procedure worden afgesloten. De stookolietechnicus zal een rapport opstellen over de verwijdering van de mazouttank. Het rapport moet worden bewaard voor de administratie.

Mazouttank verwijderen uit de kelder

stookolietank Verwijderen Uit Kelder

Het verwijderen van een mazouttank uit de kelder is een klus die met de nodige voorzichtigheid en planning zeker te realiseren is. Door de stappen in deze gids te volgen en de veiligheid voorop te stellen, kunt u de tank op een veilige en efficiënte manier verwijderen. Vergeet niet om een erkend bedrijf in te schakelen voor de afvoer van de tank en de stookolie.

Soorten mazouttanken:

Er zijn twee hoofdsoorten mazouttanken:

Bovengrondse mazouttanken:

Het verwijderen van een bovengrondse mazouttank is relatief eenvoudig. De tank wordt leeggepompt, gereinigd en vervolgens afgevoerd. In sommige gevallen kan de tank ook op de plaats zelf worden gesloopt.

Ondergrondse mazouttanken:

Het verwijderen van een ondergrondse mazouttank is een complexere procedure. De tank moet eerst worden leeggepompt en gereinigd. Vervolgens moet de grond rond de tank worden uitgegraven. De tank kan dan worden afgevoerd of op de plaats zelf worden gesloopt.

Kosten:

De kosten voor het verwijderen van een stookolietank variëren afhankelijk van de grootte van de tank, de locatie van de tank en de wijze waarop de tank wordt verwijderd. De gemiddelde kosten bedragen tussen €500 en €1.000.

Wetgeving:

In België is het wettelijk verplicht om een stookolietank te verwijderen als deze niet meer wordt gebruikt. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor het verwijderen van de tank.

stookolietank verwijderen

Mazouttank verwijderen zonder attest, Mag dat ?

De kosten voor het verwijderen van een mazouttank met attest kunnen hoog oplopen. Dit kan sommigen verleiden om de klus zelf te klaren zonder de nodige formaliteiten te doorlopen. Echter, het verwijderen van een mazouttank zonder attest is illegaal en kan ernstige gevolgen hebben.

Mazouttank verwijderen bij verkoop van de woning ?

stookolietank verwijderen bij verkoop

Sinds 2022 is het in Vlaanderen wettelijk verplicht om bij de verkoop van een woning met een mazouttank ouder dan 1991 een asbestattest voor de mazouttank te presenteren. Dit attest bewijst dat de tank geen asbest bevat of dat de asbest op een veilige manier is verwijderd.

Tips

 • Kies een erkende stookolietechnicus voor het leegpompen, reinigen en verwijderen van de mazouttank.
 • Vraag meerdere offertes op voordat u een stookolietechnicus kiest.
 • Zorg ervoor dat u een ontmantelingsplan heeft voordat de mazouttank wordt verwijderd.
 • Zorg ervoor dat de mazouttank wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 • Zelf een mazouttank verwijderen?

Het is niet aan te raden om zelf een mazouttank te verwijderen. Het verwijderen van een mazouttank is een complexe en gevaarlijke klus. Er is speciale apparatuur en expertise nodig om een mazouttank veilig te verwijderen.

Conclusie

Het verwijderen van een mazouttank is een complexe klus die moet worden uitgevoerd door een erkende stookolietechnicus. De kosten voor het verwijderen van een mazouttank variëren afhankelijk van de grootte van de tank, de locatie van de tank en de wijze waarop de tank wordt verwijderd. In België is het wettelijk verplicht om een mazouttank te verwijderen als deze niet meer wordt gebruikt.

Wij zijn actief in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Brussel en West-Vlaanderen.