Mazouttank Verwijderen Limburg: Prijs, Stappenplan en Nuttige Informatie

Een mazouttank verwijderen in Limburg kan om verschillende redenen nodig zijn, zoals bij een renovatie, een verhuis of bij de overstap naar een andere verwarmingsbron. In dit artikel bespreken we de prijs, het stappenplan en de nuttige informatie rond het verwijderen van een mazouttank in Limburg.

mazouttank verwijderen limburg

Mazouttank verwijderen: prijsindicaties in Limburg

De kosten voor het verwijderen van een mazouttank in Limburg variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en locatie van de tank (bovengronds of ondergronds), de inhoud, eventuele bodemverontreiniging en de gekozen methode (verwijdering of neutralisatie).

Verwijderen bovengrondse tank Limburg

Hieronder vindt u een indicatie van de kosten per onderdeel:

Onderdeel Prijsindicatie Opmerkingen
Leegpompen en reinigen €200 – €500 Afhankelijk van de grootte van de tank en de hoeveelheid resterende stookolie.
Bodemonderzoek €300 – €1.000 Alleen nodig bij vermoeden van bodemverontreiniging.
Verwijderen bovengrondse tank €300 – €800 Afhankelijk van de grootte en het materiaal van de tank.
Verwijderen ondergrondse tank €800 – €3.000 Afhankelijk van de grootte, de locatie en de bereikbaarheid van de tank.
Neutraliseren van de tank €400 – €1.200 Een goedkoper alternatief voor verwijdering, waarbij de tank wordt gevuld met inert materiaal.
Afvoeren van de tank €100 – €300 Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de tank.
Administratieve kosten €50 – €150 Kosten voor het opmaken van het reinigingsattest en andere administratieve formaliteiten.

De prijs voor het verwijderen van een mazouttank in Limburg hangt af van verschillende factoren:

 • Grootte van de tank: Hoe groter de tank, hoe meer werk er is en hoe hoger de prijs.
 • Locatie van de tank: De prijs kan variëren afhankelijk van de regio in Limburg waar u woont en de bereikbaarheid van de tank.
 • Soort tank: De prijs voor het verwijderen van een bovengrondse tank is doorgaans lager dan die voor het verwijderen van een ondergrondse tank.
 • Aanvullende diensten: Sommige bedrijven bieden extra diensten aan, zoals het leegpompen van de tank, de sanering van de grond of de afvoer van de tank, wat de prijs kan verhogen.

Tip: Vraag offertes op bij verschillende bedrijven in Limburg om de beste prijs te vinden.

Stappenplan mazouttank verwijderen Limburg

Het verwijderen van een mazouttank in Limburg verloopt doorgaans in de volgende stappen:

1. Voorbereiding:

 • Raadpleeg de regelgeving: Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de wettelijke voorschriften in Limburg met betrekking tot het verwijderen van mazouttanks.
 • Contacteer erkende bedrijven: Vraag offertes op bij verschillende erkende bedrijven in Limburg voor het verwijderen van uw mazouttank.
 • Maak een afspraak: Maak een afspraak met het gekozen bedrijf voor de datum en het tijdstip van de verwijdering.
 • Leegpompen van de tank: De tank moet leeggepompt worden door een erkend bedrijf voordat deze kan worden verwijderd.

2. Verwijdering van de tank:

 • Bovengrondse tank: De bovengrondse tank wordt opgegraven en afgevoerd.
 • Ondergrondse tank: De ondergrondse tank wordt leeggepompt, opgegraven en afgevoerd.
 • Sanering van de grond (optioneel): Als de grond vervuild is door mazout, moet deze gesaneerd worden door een erkend saneringsbedrijf.

3. Afvoer van de tank en de mazoutresten:

 • De tank: De tank wordt afgevoerd naar een verwerkingscentrum waar deze gerecycleerd of verbrand wordt.
 • Mazoutresten: De mazoutresten worden afgevoerd naar een verwerkingscentrum waar ze op een veilige en milieuvriendelijke manier worden verwerkt.

4. Administratie:

 • U ontvangt een factuur van het bedrijf voor de verwijdering van de mazouttank.
 • Indien nodig ontvangt u ook een attest van verwijdering.

Specialisten in Limburg

 • Optitank
 • ALV
 • De Kessel Solutions
 • Devos Mazoutv
 • Technitank
 • Dewandel Steve
 • Verkoyen
 • All-in Tank Service
 • Piva Oil
 • Van Olie Naar Gas

Nuttige informatie

 • Erkende bedrijven: Zorg ervoor dat u een erkend bedrijf inschakelt voor het verwijderen van uw mazouttank. Erkende bedrijven beschikken over de nodige expertise en vergunningen om dit op een veilige en milieuvriendelijke manier te doen.
 • Subsidies: In sommige gemeenten in Limburg kunt u een subsidie aanvragen voor het verwijderen van uw mazouttank. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden en mogelijkheden.
 • Asbestcontrole: Indien uw woning gebouwd is voor 2001, is het verplicht om een asbestcontrole te laten uitvoeren voordat de mazouttank kan worden verwijderd.

Tot slot

Het verwijderen van een mazouttank in Limburg is een klus die professioneel moet worden uitgevoerd. Door deze informatie te lezen, bent u beter voorbereid op het verwijderen van uw mazouttank

Laat uw mazouttank verwijderen in heel Limburg