Mazouttank Saneren: Noodzaak, Methoden & Praktische Tips

Mazouttanks moeten wettelijk worden gesaneerd wanneer ze niet meer worden gebruikt.  Dit betekent dat de tank wordt opgevuld met grond, zand of bioschuim om lekkage te voorkomen. De kosten voor het saneren van een mazouttank variëren, maar kunnen worden verminderd door premies aan te vragen. Het is belangrijk om een erkend bedrijf in te schakelen voor de sanering om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Ondergrondse tanks moeten op een specifieke manier worden gesaneerd.

mazouttank saneren

Een mazouttank saneren is noodzakelijk wanneer er sprake is van een lekke of defecte mazouttank. Lekkende mazouttanks kunnen leiden tot bodemvervuiling, met alle gevolgen van dien voor het milieu en de gezondheid. In dit artikel bespreken we de noodzaak van mazouttanksanering, de verschillende methoden die worden toegepast en praktische tips voor het saneren van uw mazouttank.

Wanneer moet u uw mazouttank saneren?

U moet uw mazouttank saneren in de volgende situaties:

 • Lekke tank: Als uw mazouttank lekt, moet deze zo snel mogelijk worden gesaneerd om verdere bodemvervuiling te voorkomen.
 • Defecte tank: Als uw mazouttank defect is en niet meer veilig kan worden gebruikt, moet deze worden gesaneerd of vervangen.
 • Verplichte sanering: In sommige gevallen kan de overheid u verplichten om uw mazouttank te saneren, bijvoorbeeld bij verkoop van een woning met een mazouttank ouder dan 1991.

Mazouttanksanering: methoden

Er bestaan verschillende methoden voor het saneren van een mazouttank:

 • In situ sanering: Bij in situ sanering wordt de mazoutvervuiling in de bodem ter plaatse gereinigd. Dit kan gebeuren door middel van:
  • Biologische sanering: Micro-organismen worden ingezet om de mazout af te breken.
  • Thermische sanering: De bodem wordt verhit om de mazout te verdampen.
  • Chemische sanering: Chemische producten worden gebruikt om de mazout af te breken.
 • Ex situ sanering: Bij ex situ sanering wordt de vervuilde grond uitgegraven en elders gereinigd.

Gemiddelde kosten mazouttank sanering:

 • Ondergrondse mazouttank: €1.200 – €2.500
 • Bovengrondse mazouttank: €500 – €1.500

Praktische tips voor mazouttanksanering

 • Schakel een erkend saneringsbedrijf in: Laat de sanering van uw mazouttank uitvoeren door een erkend saneringsbedrijf. Zij beschikken over de nodige expertise en vergunningen om de klus veilig en volgens de regels uit te voeren.
 • Vraag offertes op: Vergelijk offertes van verschillende saneringsbedrijven om de beste prijs te vinden.
 • Informeer naar de saneringsmethode: Vraag het saneringsbedrijf om uitleg over de saneringsmethode die ze zullen gebruiken en de voor- en nadelen van de verschillende methoden.
 • Vraag naar de duur van de sanering: Informeer naar de duur van de saneringswerken en de eventuele hinder die u hiervan ondervindt.
 • Vraag naar de garantie: Vraag het saneringsbedrijf om een garantie op de uitgevoerde werken.

Tot slot

De sanering van een mazouttank is een complexe klus die niet zonder risico’s komt. Het is daarom belangrijk om de klus over te laten aan een erkend saneringsbedrijf met de nodige expertise en vergunningen. Door te kiezen voor een professionele sanering, draagt u bij aan een schone en veilige omgeving.