Mazouttank Keuren: Verplicht, Nuttig & Praktische Tips

Een mazouttank keuren is in Vlaanderen niet verplicht, tenzij er sprake is van een lekke of defecte stookolietank. In dat geval moet de tank worden gekeurd en indien nodig hersteld of verwijderd om milieurampen te voorkomen.

Ondanks dat het niet verplicht is, kan een periodieke keuring van uw mazouttank toch nuttig zijn om verschillende redenen:

 • Vroegtijdige detectie van lekkages: Een keuring kan kleine lekkages opsporen die u zelf misschien niet opmerkt, waardoor u milieurampen en dure herstelkosten kunt voorkomen.
 • Verlenging van de levensduur van uw tank: Door uw tank regelmatig te laten keuren, kunt u problemen tijdig signaleren en de nodige onderhoudsmaatregelen nemen om de levensduur van uw tank te verlengen.
 • Verzekeringsvoorwaarden: Sommige verzekeringsmaatschappijen eisen een periodieke keuring van uw mazouttank als voorwaarde voor de dekking van brand- of milieuschade.

mazouttank keuring

Hoe vaak moet een mazouttank gekeurd worden?

Er is geen wettelijke frequentie voor het keuren van een mazouttank in Vlaanderen. De meeste experts raden echter aan om uw tank om de 5 à 10 jaar te laten keuren.

Factoren die de frequentie van keuring kunnen beïnvloeden:

 • Leeftijd van de tank: Oudere tanks vereisen mogelijk een frequente keuring.
 • Type tank: Bovengrondse tanks vereisen mogelijk een frequente keuring dan ondergrondse tanks.
 • Locatie van de tank: Tanks in risicovolle gebieden (bv. overstromingsgebieden) vereisen mogelijk een frequente keuring.
 • Verzekeringsvoorwaarden: Uw verzekeringsmaatschappij kan een frequente keuring eisen.

Hoe verloopt een mazouttankkeuring?

Een mazouttankkeuring wordt uitgevoerd door een erkende keuringsinstantie. De keuringsinstantie zal de volgende controles uitvoeren:

 • Visuele inspectie: De tank wordt op visuele gebreken zoals scheuren, deuken of corrosie gecontroleerd.
 • Lektest: De tank wordt op lekkages gecontroleerd door middel van een druktest of lekdetectiegas.
 • Controle van de technische installaties: De leidingen, pompen en andere technische installaties van de tank worden gecontroleerd op hun werking en veiligheid.
 • Administratieve afhandeling: Na afloop van de keuring ontvangt u een keuringsattest met de bevindingen van de keurder.

Keuring mazouttank prijs

De prijs voor een keuring van een stookolietank varieert op basis van de plaatsing, met gemiddelde kosten van 95 à 110 euro voor bovengrondse tanks en 120 à 160 euro voor ondergrondse tanks. Deze keuringen worden uitgevoerd door erkende technici of milieudeskundigen en resulteren in een conformiteitsattest. Het onderhoud van een stookolieketel, met een jaarlijkse verplichting, kost gemiddeld tussen €100 en €200.

mazouttank keuring prijs

Tips voor het kiezen van een keuringsinstantie

 • Kies een erkende keuringsinstantie: Zorg ervoor dat de keuringsinstantie is erkend door de Vlaamse overheid.
 • Vraag offertes op: Vergelijk offertes van verschillende keuringsinstanties om de beste prijs te vinden.
 • Lees de reviews: Lees online reviews van andere klanten om een idee te krijgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de keuringsinstantie.
 • Stel vragen: Aarzel niet om vragen te stellen aan de keuringsinstantie over de procedure en de kosten van de keuring.

Tot slot

Een mazouttank keuren is niet verplicht, maar kan toch nuttig zijn om lekkages te detecteren, de levensduur van uw tank te verlengen en te voldoen aan de eisen van uw verzekeringsmaatschappij. Kies een erkende keuringsinstantie en laat uw tank regelmatig keuren om uw veiligheid en het milieu te beschermen.

U kan een keuring aanvragen voor heel België: