Water in Mazouttank: Oorzaken, Gevolgen en Oplossingen

De aanwezigheid van water in uw mazouttank kan leiden tot verschillende problemen en is daarom niet gewenst. In dit artikel bespreken we de oorzaken, gevolgen en oplossingen voor water in uw mazouttank.

Oorzaken van water in de mazouttank

Er zijn verschillende oorzaken waarom er water in uw mazouttank terecht kan komen:

 • Condensatie: Vocht in de lucht kan condenseren in de tank, vooral bij temperatuurschommelingen.
 • Lekkage: Lekken in de tank, de leidingen of de vuller kunnen water binnensluipen.
 • Verontreiniging: Vervuilde mazout, bijvoorbeeld door het tanken met een jerrycan die niet goed was afgesloten, kan water bevatten.

Gevolgen van water in de mazouttank

Water in uw mazouttank kan verschillende negatieve gevolgen hebben:

 • Slecht verbranding: Water verstoort de verbranding van mazout, wat kan leiden tot een lager rendement, een verhoogd verbruik en een toename van de emissies.
 • Corrosie: Water kan leiden tot corrosie van de tank en de leidingen, wat de levensduur van uw installatie verkort en het risico op lekkage vergroot.
 • Verstoppingen: Water kan bezinken op de bodem van de tank en samen met vuil verstoppingen veroorzaken in de filter en de brander.
 • Schade aan de brander: Water kan de brander beschadigen en leiden tot storingen of defecten.

Oplossingen voor water in de mazouttank

Er zijn verschillende oplossingen om water in uw mazouttank te verhelpen:

 • Preventie: Zorg ervoor dat uw tank goed is afgedicht en dat er geen vocht in de omgeving van de tank kan komen. Gebruik een mazoutfilter om vuil en water uit de mazout te verwijderen.
 • Controle: Controleer regelmatig de mazout op water, bijvoorbeeld met een waterdetectiepaste.
 • Ontwateren: Als er water in de tank is, moet deze ontwaterd worden door een erkend bedrijf. Dit houdt in dat het bezinksel en het water uit de bodem van de tank worden verwijderd.
 • Reiniging: Na het ontwateren is het raadzaam om de tank te laten reinigen om eventuele vervuiling te verwijderen.
 • Professionele hulp: Schakel altijd een erkende vakman in om water in uw mazouttank te diagnosticeren, te verhelpen en toekomstige problemen te voorkomen.

Tot slot

Water in uw mazouttank kan leiden tot verschillende problemen. Het is daarom belangrijk om preventieve maatregelen te nemen, de mazout regelmatig te controleren en professionele hulp in te schakelen als er water in de tank is.