Mazouttank Verwijderen Vlaams Brabant: Stappenplan, Kosten & Tips

Het verwijderen van een mazouttank in Vlaams Brabant kan een complexe en gedetailleerde klus zijn. Om u te helpen bij dit proces, hebben we een uitgebreide gids samengesteld met stappen, kosten en nuttige tips.

mazouttank verwijderen vlaams brabant

Stappenplan:

 • Leegmaken van de tank: Laat de mazouttank leegpompen door een erkend bedrijf. Dit is essentieel om veiligheidsrisico’s te vermijden.
 • Neutralisatie van de tank: Afhankelijk van de staat van de tank, kan deze geneutraaliseerd worden door een gespecialiseerde firma. Dit proces neutraliseert de resterende mazoutresten en maakt de tank onschadelijk.
 • Demontage van de tank: De mazouttank wordt gedemonteerd en losgekoppeld van alle leidingen en aansluitingen.
 • Verwijdering van de tank: De lege en neutrale mazouttank wordt voorzichtig uit de kelder of opslagplaats getild en afgevoerd.
 • Reiniging van de opstelplaats: De plaats waar de mazouttank stond, wordt schoongemaakt om alle resterende mazoutresten te verwijderen.
 • Aanvraag van een attest van buitengebruikstelling: Vraag een attest van buitengebruikstelling aan bij een erkende stookolietechnicus. Dit attest is wettelijk verplicht en bewijst dat de tank op een correcte manier is verwijderd.

Mazouttank verwijderen: prijsindicaties in Vlaams-Brabant

De kosten voor het verwijderen van een mazouttank in Vlaams-Brabant variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en locatie van de tank (bovengronds of ondergronds), de inhoud, eventuele bodemverontreiniging en de gekozen methode (verwijdering of neutralisatie).

Verwijderen bovengrondse tank vlaams-brabant

Hieronder vindt u een indicatie van de kosten per onderdeel:

Onderdeel Prijsindicatie Opmerkingen
Leegpompen en reinigen €200 – €500 Afhankelijk van de grootte van de tank en de hoeveelheid resterende stookolie.
Bodemonderzoek €300 – €1.000 Alleen nodig bij vermoeden van bodemverontreiniging.
Verwijderen bovengrondse tank €300 – €800 Afhankelijk van de grootte en het materiaal van de tank.
Verwijderen ondergrondse tank €800 – €3.000 Afhankelijk van de grootte, de locatie en de bereikbaarheid van de tank.
Neutraliseren van de tank €400 – €1.200 Een goedkoper alternatief voor verwijdering, waarbij de tank wordt gevuld met inert materiaal.
Afvoeren van de tank €100 – €300 Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de tank.
Administratieve kosten €50 – €150 Kosten voor het opmaken van het reinigingsattest en andere administratieve formaliteiten.

Belangrijke informatie:

 • Het is wettelijk verplicht om een mazouttank te verwijderen op een correcte manier en een attest van buitengebruikstelling te verkrijgen.
 • Schakel altijd een erkende stookolietechnicus in voor het leegmaken, neutraliseren, demonteren en afvoeren van uw mazouttank.
 • Veiligheid: Prioriteer veiligheid door correcte procedures te volgen en professionals in te schakelen.
 • Vraag offertes aan en vergelijk prijzen en diensten voordat u een bedrijf kiest.
 • Zorg ervoor dat u alle nodige documenten bewaart, zoals facturen, attesten en garantiecertificaten.

Conclusie

Door proactief te zijn, te informeren en professionele hulp in te schakelen, kunt u de mazouttankverwijdering in Vlaams Brabant op een correcte, veilige en kosteneffectieve manier laten verlopen. Vergeet niet dat milieubescherming en naleving van de wet centraal staan in dit proces.