Mazouttank Neutraliseren: Wat, Waarom & Hoe?

De term “mazouttank neutraliseren” wordt niet altijd correct gebruikt. In feite gaat het bij de behandeling van een vervuilde mazouttank om twee verschillende stappen:

 1. Reiniging: De mazout en vervuiling worden uit de tank verwijderd.
 2. Sanering: De grond rond de tank wordt indien nodig gereinigd van mazoutvervuiling.

In dit artikel bespreken we de reiniging van een mazouttank, die ook wel neutralisatie genoemd wordt, en de sanering van de grond.

Mazouttank reinigen: wat en waarom?

Mazouttank reinigen is het verwijderen van mazout en vervuiling uit de tank. Dit is belangrijk om verschillende redenen:

 • Vermijden van verstoppingen: Slib en vervuiling in de mazouttank kunnen de leidingen en de brander van uw verwarmingsinstallatie verstoppen, wat kan leiden tot inefficiëntie, storingen en extra kosten.
 • Optimale verbranding: Schone mazout verbrandt efficiënter, wat resulteert in een lager verbruik en een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen.
 • Langere levensduur van de tank: Door uw mazouttank regelmatig te reinigen, kunt u de levensduur van de tank verlengen en voorkomen dat deze corrodeert of lek gaat.
 • Voldoen aan verzekeringsvoorwaarden: Sommige verzekeringsmaatschappijen eisen een periodieke reiniging van uw mazouttank als voorwaarde voor de dekking van brand- of milieuschade.
mazouttank reinigen

Mazouttank reinigen: methoden

Er bestaan verschillende methoden voor het reinigen van een mazouttank:

 • Manuele reiniging: De tank wordt handmatig leeggepompt en gereinigd met water en detergenten.
 • Mechanische reiniging: Een speciale robot wordt in de tank gebracht om de wanden en de bodem te reinigen.
 • Chemische reiniging: Chemische producten worden gebruikt om de vervuiling in de tank af te breken.

Mazouttank reinigen: praktische tips

 • Schakel een erkend reinigingsbedrijf in: Laat de reiniging van uw mazouttank uitvoeren door een erkend reinigingsbedrijf. Zij beschikken over de nodige expertise en vergunningen om de klus veilig en volgens de regels uit te voeren.
 • Vraag offertes op: Vergelijk offertes van verschillende reinigingsbedrijven om de beste prijs te vinden.
 • Informeer naar de reinigingsmethode: Vraag het reinigingsbedrijf om uitleg over de reinigingsmethode die ze zullen gebruiken en de voor- en nadelen van de verschillende methoden.
 • Vraag naar de duur van de reiniging: Informeer naar de duur van de reinigingswerken en de eventuele hinder die u hiervan ondervindt.
 • Vraag naar de garantie: Vraag het reinigingsbedrijf om een garantie op de uitgevoerde werken.

Grondsanering na mazoutlek

Na het reinigen van de mazouttank is het in sommige gevallen nodig om de grond rond de tank te saneren. Dit is het geval wanneer er sprake is van een mazoutlek en de grond vervuild is geraakt. De saneringsmethode hangt af van de ernst van de vervuiling en de eigenschappen van de grond.

mazouttank saneren

Mogelijke saneringsmethoden:

 • In situ sanering: De mazoutvervuiling wordt in de bodem ter plaatse gereinigd.
 • Ex situ sanering: De vervuilde grond wordt uitgegraven en elders gereinigd.

Praktische tips voor grondsanering:

 • Schakel een erkend saneringsbedrijf in: Laat de sanering van de grond uitvoeren door een erkend saneringsbedrijf. Zij beschikken over de nodige expertise en vergunningen om de klus veilig en volgens de regels uit te voeren.
 • Vraag offertes op: Vergelijk offertes van verschillende saneringsbedrijven om de beste prijs te vinden.
 • Informeer naar de saneringsmethode: Vraag het saneringsbedrijf om uitleg over de saneringsmethode die ze zullen gebruiken en de voor- en nadelen van de verschillende methoden.
 • Vraag naar de duur van de sanering: Informeer naar de duur van de saneringswerken en de eventuele hinder die u hiervan ondervindt.
 • Vraag naar de garantie: Vraag het saneringsbedrijf om een garantie op de uitgevoerde werken.

Mazouttank verwijderen:

Mazouttank verwijderen
 • Subsidies en premies: In Vlaanderen zijn er subsidies en premies beschikbaar voor de verwijdering van een mazouttank en de installatie van een alternatieve verwarmingsbron.
 • Zelf verwijderen: Het zelf verwijderen van een mazouttank is complex en risicovol. Laat deze klus over aan een erkend bedrijf.
 • Wetgeving: Informeer u over de geldende wetgeving en regels omtrent mazouttanks in uw regio.

Conclusie:

Door uw mazouttank te onderhouden, draagt u bij aan een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke verwarming van uw woning. Maak gebruik van de beschikbare subsidies en premies, kies voor erkende professionals voor reiniging en sanering, en geniet van de voordelen van een goed onderhouden mazouttank.