Mazoutketel vervangen premies: Soorten, voorwaarden en aanvragen

Overweegt u om uw oude, inefficiënte mazoutketel te vervangen door een milieuvriendelijker en energiezuiniger alternatief? Goed nieuws! In 2024 zijn er verschillende premies beschikbaar om u te ondersteunen bij deze stap. In dit artikel leest u alles over de premiemogelijkheden voor het vervangen van uw mazoutketel in 2024.

Mazoutketel vervangen premies

Waarom uw mazoutketel vervangen?

Mazoutketels zijn grote energieverbruikers en stoten daarnaast ook nog eens schadelijke stoffen uit. Dit heeft een negatieve impact op het milieu en uw portemonnee. Door uw mazoutketel te vervangen door een hoogrendementsketel op aardgas, condenserende ketel op gas, warmtepomp of biomassaketel, kunt u uw energieverbruik aanzienlijk verminderen en uw CO2-uitstoot drastisch terugschroeven.

Welke premies zijn er in 2024?

De premies voor het vervangen van een mazoutketel variëren per type ketel en uw inkomen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste premies in 2024:

 • Mijn VerbouwPremie: Deze premie vervangt de renovatiepremie van de Vlaamse Overheid en de aparte energiepremies van Fluvius van vóór 2022. De hoogte van de premie hangt af van uw inkomen en de werkzaamheden die u uitvoert. Voor het vervangen van een mazoutketel bedraagt de premie 20% of 30% van het factuurbedrag.
 • EPC-labelpremie: Bij een renovatie die resulteert in een verbetering van het EPC-label van uw woning, kunt u in aanmerking komen voor een extra premie. De hoogte van de premie hangt af van de energielabelverbetering.
 • Premie voor stookolietanks buiten gebruik stellen: Als u uw mazoutketel vervangt door een alternatieve verwarmingsbron, bent u verplicht om uw mazouttank buiten gebruik te stellen. Hiervoor kunt u een premie aanvragen van €1.000 tot €1.600.

Welke premies zijn er per type ketel?

 • Aardgasketel:
  • Mijn VerbouwPremie: 20% of 30% van het factuurbedrag (afhankelijk van uw inkomen)
  • EPC-labelpremie: Extra premie bij verbetering van het EPC-label van uw woning
 • Condenserende ketel op gas:
  • Mijn VerbouwPremie: 20% of 30% van het factuurbedrag (afhankelijk van uw inkomen)
  • EPC-labelpremie: Extra premie bij verbetering van het EPC-label van uw woning
 • Warmtepomp:
  • Mijn VerbouwPremie: 40% of 50% van het factuurbedrag (afhankelijk van uw inkomen)
  • Premie van netbeheerder Fluvius: Tot €4.000 (afhankelijk van het type warmtepomp)
  • EPC-labelpremie: Extra premie bij verbetering van het EPC-label van uw woning
 • Biomassaketel:
  • Mijn VerbouwPremie: 40% of 50% van het factuurbedrag (afhankelijk van uw inkomen)
  • Premie van netbeheerder Fluvius: Tot €2.500 (afhankelijk van het type biomassaketel)
  • EPC-labelpremie: Extra premie bij verbetering van het EPC-label van uw woning

Voorwaarden voor het verkrijgen van de premies

Om in aanmerking te komen voor de premies voor het vervangen van uw mazoutketel, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De mazoutketel moet ouder zijn dan 15 jaar.
 • De nieuwe ketel moet voldoen aan de minimale energie-eisen.
 • U moet de werkzaamheden laten uitvoeren door een erkende aannemer.
 • U moet de nodige facturen en bewijsstukken kunnen voorleggen.

Extra voorwaarden per type ketel:

 • Aardgasketel: De woning moet aangesloten zijn op het aardgasnet.
 • Condenserende ketel op gas: De ketel moet voldoen aan de minimale technische eisen voor condenserende ketels.
 • Warmtepomp: De woning moet voldoende geïsoleerd zijn om optimaal te kunnen profiteren van de warmtepomp.
 • Biomassaketel: U moet beschikken over een opslagplaats voor de biomassabrandstof.

Hoe kunt u de premies aanvragen?

De premies voor het vervangen van uw mazoutketel kunt u aanvragen via de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/verwarming-koeling-en-ventilatie/premies-voor-verwarmingsinstallaties.

Stap 1: Controleer de voorwaarden

Voordat u de premies aanvraagt, is het belangrijk om te controleren of u aan alle voorwaarden voldoet. De algemene voorwaarden vindt u in de vorige artikels.

Stap 2: Kies een erkende aannemer

Het is belangrijk om de werkzaamheden te laten uitvoeren door een erkende aannemer. Zo bent u zeker dat de installatie correct wordt uitgevoerd en dat u in aanmerking komt voor de premies.

Stap 3: Verzamel de nodige documenten

U heeft de volgende documenten nodig om de premies aan te vragen:

 • Kopie van uw identiteitskaart
 • Factuur van de aannemer
 • Bewijs van betaling van de factuur
 • Attest van de erkende aannemer
 • Technische fiche van de nieuwe ketel
 • EPC-label van uw woning (indien van toepassing)

Stap 4: Dien uw aanvraag online in

U kunt de premies voor het vervangen van uw mazoutketel online aanvragen via de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/verwarming-koeling-en-ventilatie/premies-voor-verwarmingsinstallaties.

Tip: Maak gebruik van de premiesimulator op de website van de Vlaamse Overheid om een eerste schatting te maken van het bedrag dat u kunt ontvangen.

Stap 5: Wacht op de beslissing

De Vlaamse Overheid zal uw aanvraag beoordelen en u binnen de wettelijke termijn laten weten of u recht heeft op de premie.

Conclusie

Het vervangen van uw oude mazoutketel door een energiezuiniger alternatief is een goede investering voor uw portemonnee en het milieu. Dankzij de verschillende premies die in 2024 beschikbaar zijn, is de stap nu nog aantrekkelijker geworden.

Maak gebruik van de premies en stap vandaag nog over op een duurzame verwarmingsoplossing!