Mazouttank Verwijderen: Subsidies en Premies in Vlaanderen 2024

De verwijdering van een mazouttank is een investering in uw portemonnee en in het milieu. De Vlaamse overheid stimuleert de ververvanging van fossiele brandstoffen door ecologische alternatieven door subsidies en premies te voorzien voor de verwijdering van mazouttanks. In dit artikel bespreken we de subsidies en premies die momenteel beschikbaar zijn in Vlaanderen.

Mazouttank Verwijderen Subsidies
Mazouttank Verwijderen Subsidies

Subsidies

De Vlaamse overheid biedt geen rechtstreekse subsidie voor de verwijdering van een mazouttank. Wel kunt u in een aantal gevallen een investeringspremie aanvragen voor de installatie van een alternatieve verwarmingsbron:

 • Premie voor warmtepompen: U kunt een premie aanvragen tot €4.000 voor de installatie van een warmtepomp.
 • Premie voor condenserende gasketels: U kunt een premie aanvragen tot €750 voor de installatie van een condenserende gasketel.
 • Premie voor biomassaketels: U kunt een premie aanvragen tot €1.500 voor de installatie van een biomassaketel.

Voorwaarden:

 • De premie is enkel van toepassing voor woningen gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • De premie is enkel van toepassing voor nieuwbouw of renovatie.
 • U moet een aanvraag indienen vóór de start van de werken.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een erkende aannemer.

Subsidie voor Bedrijven

Ook bedrijven kunnen in 2024 een subsidie aanvragen voor het verwijderen van hun mazouttank en de installatie van een alternatieve verwarmingsbron. De hoogte van de subsidie varieert afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het type alternatieve verwarmingsbron.

Voorwaarden:

 • Het bedrijf moet gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest.
 • De mazouttank moet zich op het terrein van het bedrijf bevinden.
 • De mazouttank moet buiten gebruik worden gesteld en definitief worden verwijderd.
 • Het bedrijf moet een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie.
 • Er mag geen nieuwe mazouttank worden geplaatst.

Meer informatie:

Voor meer informatie over de premies voor alternatieve verwarmingsbronnen, kunt u terecht op de website van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/premies-voor-verwarmingsinstallaties

Premies

Naast de subsidies van de Vlaamse overheid, kunnen er ook lokale premies beschikbaar zijn voor de verwijdering van een mazouttank. Informeer u bij uw gemeente of stad naar de mogelijkheden.

mazouttank verwijderen Premies
mazouttank verwijderen Premies

Premie voor Laagvermogensketels

Naast de subsidies voor het verwijderen van mazouttanks, is er in 2024 ook een premie voor de vervanging van laagvermogensketels door een condenserende ketel. De hoogte van de premie bedraagt € 400.

Voorwaarden:

 • De laagvermogensketel moet zich op het grondgebied van het Vlaamse Gewest bevinden.
 • De laagvermogensketel moet worden vervangen door een condenserende ketel met een energielabel A of hoger.
 • De eigenaar van de woning moet een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie.

Tip:

Neem contact op met uw gemeente of stad om te informeren naar de geldende premies in uw regio.

Tot slot

De verwijdering van een mazouttank kan een financieel voordeel opleveren dankzij de subsidies en premies die beschikbaar zijn in Vlaanderen. Door te investeren in een alternatieve verwarmingsbron, bespaart u op energiekosten en vermindert u uw ecologische voetafdruk.