Keuring Ondergrondse Mazouttank: frequentie en kosten

Een ondergrondse mazouttank moet regelmatig gekeurd worden om de veiligheid en het milieu te beschermen. In dit artikel bespreken we de belangrijkheid van een keuring, de frequentie, het verloop en de kosten van een keuring.

keuring ondergrondse mazouttank

Belangrijkheid van een keuring

Een keuring van uw ondergrondse mazouttank is belangrijk om verschillende redenen:

 • Lekdetectie: Een keuring kan lekken in de tank of leidingen opsporen, die kunnen leiden tot brandgevaar en milieuschade.
 • Veiligheidscontrole: De keurmeester controleert de algemene staat van de tank, de aansluitingen en de veiligheidsvoorzieningen om te garanderen dat de tank op een veilige manier wordt opgeslagen en gebruikt.
 • Milieuvoorschriften: In België gelden er wettelijke voorschriften voor de keuring van ondergrondse mazouttanks. De keuring zorgt ervoor dat uw tank voldoet aan deze voorschriften en dat de risico’s op milieubevuiling worden beperkt.

Frequentie van de keuring

De frequentie van de keuring van uw ondergrondse mazouttank hangt af van de regio waar u woont:

 • Vlaanderen: Te keuren om de 5 jaar
 • Wallonië: Te keuren om de 3 jaar
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Te keuren om de 5 jaar

Tip: Noteer de datum van de laatste keuring op de tank, zodat u weet wanneer de volgende keuring gepland is.

Verloop van de keuring

Een keuring van een ondergrondse mazouttank wordt uitgevoerd door een erkende keurmeester. De keuring omvat de volgende stappen:

 • Voorbereiding: De keurmeester zal u vragen om de toegang tot de tank te vrijwaren en om de nodige documenten (zoals het grondplan van de locatie) te overhandigen.
 • Visuele inspectie: De keurmeester inspecteert de toegangsput en de leidingen op zichtbare schade, lekkage en corrosie.
 • Opgraving van de tank: De tank wordt deels opgegraven om de wanden en de bodem te inspecteren.
 • Druktest: De tank wordt onder druk gezet om lekkage op te sporen.
 • Controle van de aansluitingen: De keurmeester controleert de aansluitingen van de tank op de leidingen en de brander.
 • Controle van de veiligheidsvoorzieningen: De keurmeester controleert de aanwezigheid en de werking van de veiligheidsvoorzieningen, zoals overvulbeveiliging en brandblussers.
 • Administratie: Na de keuring ontvangt u een keuringsattest met het resultaat van de keuring.

Kosten van de keuring

De kosten van een keuring van een ondergrondse mazouttank variëren afhankelijk van de grootte van de tank, de regio waar u woont en het keuringsbedrijf.

Richtprijs:

 • Kleine tank (tot 1.500 liter): €200 – €300
 • Grote tank (meer dan 1.500 liter): €300 – €400

Tip: Vraag offertes op bij verschillende keuringsbedrijven om de beste prijs te vinden.

Tot slot

Een keuring van uw ondergrondse mazouttank is een essentiële maatregel om de veiligheid en het milieu te beschermen. Zorg ervoor dat uw tank regelmatig wordt gekeurd door een erkende keurmeester.

Lees ook:

Keuring Bovengrondse Mazouttank: Belangrijk voor Veiligheid en Milieu