Mazouttank Keuring Bij Verkoop: Wettelijke Verplichtingen En Nuttige Tips

Verkoopt u uw woning met een mazouttank? Dan is er een belangrijke stap die u niet mag vergeten: de mazouttank keuring. In dit artikel bespreken we de wettelijke verplichtingen rondom mazouttank keuringen bij verkoop, en geven we u nuttige tips om het proces soepel te laten verlopen.

stookolietank Keuring Bij Verkoop

Wettelijke Verplichtingen: Weet Wat U Moet Doen

In België is het wettelijk verplicht om een mazouttank te laten keuren bij verkoop van uw woning. Dit geldt voor zowel bovengrondse als ondergrondse mazouttanks. De keuring mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van de ondertekening van de verkoopakte.

De keuring dient uitgevoerd te worden door een erkende keuringsinstantie. U kunt een lijst van erkende keuringsinstanties vinden op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/verwarming-koeling-en-ventilatie/stookolietank/stookolietank-bij-verkoop-van-een-woning

De kosten voor de keuring zijn voor rekening van de verkoper. De gemiddelde prijs ligt tussen €95 en €160 (inclusief btw), afhankelijk van het type tank, de locatie en het keuringsbedrijf.

Nuttige Tips Voor Een Vlotte Keuring

  • Plan de keuring op tijd: Wacht niet tot het laatste moment, want het kan enkele weken duren voordat u een afspraak kunt maken met een keuringsinstantie.
  • Vraag offertes op bij verschillende keuringsbedrijven: Zo kunt u de beste prijs vinden.
  • Zorg dat de mazouttank toegankelijk is voor de keuringsinstantie: Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende verlichting.
  • Verzamel de nodige documenten: U heeft de mazouttankfactuur en het keuringsattest van de vorige keuring nodig.
  • Vraag naar extra diensten: Sommige keuringsbedrijven bieden extra diensten aan, zoals lekdetectie of een dichtheidstest.

De Keuring: Wat Wordt Er Gecontroleerd?

Tijdens de keuring controleert de keuringsinstantie de volgende punten:

  • De staat van de tank: De tank mag geen scheuren, gaten of andere defecten vertonen.
  • De lekdichtheid van de tank: De tank mag niet lekken.
  • De vloeistofstand in de tank: De vloeistofstand mag niet te hoog of te laag zijn.
  • De ventilatie van de tankruimte: De tankruimte moet voldoende geventileerd zijn.
  • De aanwezigheid van de nodige veiligheidsvoorzieningen: Er moet een brandblusser en een overloopbeveiliging aanwezig zijn.

De Keuringsresultaten: Wat Betekent Dit Voor U?

Na afloop van de keuring ontvangt u een keuringsattest. Dit attest is een bewijs dat de mazouttank aan de wettelijke eisen voldoet. U moet dit attest bij de notaris overleggen bij de ondertekening van de verkoopakte.

Als de keuring niet in orde is, moet u de nodige herstellingen uitvoeren. De keuringsinstantie zal u een lijst met gebreken geven die u moet verhelpen of de mazouttank laten verwijderen. U kunt de herstellingen zelf uitvoeren of u kunt een erkende installateur inschakelen.

Conclusie: Zorgeloos Verkoopen Met Een Goedgekeurde Mazouttank

Door de mazouttank keuring tijdig te laten uitvoeren, voorkomt u vertraging bij de verkoop van uw woning. Bovendien zorgt u ermee voor dat uw woning veilig is voor de nieuwe bewoners. We hopen dat deze informatie nuttig was!

Lees ook:

Mazouttank Verwijderen Bij Verkoop Verplicht ? Stappenplan En Nuttige Tips