Mazouttank verwijderen verplicht in Vlaanderen? Tegen welke termijn ?

In Vlaanderen is het verplicht om uw mazouttank te verwijderen wanneer u deze niet meer gebruikt. Dit om milieuvervuiling te voorkomen en ruimte te creëren voor hernieuwbare energiebronnen. In dit artikel leest u alles over de verplichtingen, uitzonderingen, premies en stappenplan voor het verwijderen van uw mazouttank in Vlaanderen.

Mazouttank verwijderen verplicht

Wanneer is het verplicht om uw mazouttank te verwijderen?

De verplichting om uw mazouttank te verwijderen hangt af van enkele factoren:

 • Heeft u nog een mazoutketel in gebruik?
  • Ja: Dan is het niet verplicht om uw mazouttank te verwijderen.
  • Nee: Dan is het verplicht om uw mazouttank te verwijderen binnen de wettelijke termijn.
 • Is uw mazouttank ondergronds of bovengronds?
  • Ondergronds: De tank moet verwijderd worden.
  • Bovengronds: De tank mag blijven, maar moet leeggemaakt, gereinigd en buiten gebruik gesteld worden.

Uitzonderingen:

Er zijn enkele uitzonderingen op de verplichting om uw mazouttank te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor:

 • Gebouwgebonden stookoliekachels: Deze kachels mogen tot 2025 blijven gebruikt worden, mits ze voldoen aan de minimale technische eisen.
 • Beschermde zones: In sommige zones, zoals natuurgebieden of waterwingebieden, is het niet toegestaan om mazouttanks te plaatsen of te houden.

Binnen welke termijn verwijderen ?

De termijn voor het verwijderen van uw mazouttank hangt af van het type tank en de datum waarop u uw mazoutketel buiten gebruik stelt.

Mazouttank verwijderen termijn

Ondergrondse mazouttank:

 • Heeft u uw mazoutketel vóór 1 januari 2022 buiten gebruik gesteld? Dan moet u uw mazouttank verwijderen voor 1 januari 2024.
 • Heeft u uw mazoutketel na 1 januari 2022 buiten gebruik gesteld? Dan moet u uw mazouttank verwijderen binnen de 5 jaar na de datum waarop u uw mazoutketel buiten gebruik heeft gesteld.

Bovengrondse mazouttank:

 • Heeft u uw mazoutketel vóór 1 januari 2022 buiten gebruik gesteld? Dan moet u uw mazouttank leegmaken, reinigen en buiten gebruik stellen voor 1 januari 2024. U mag de tank op uw eigen terrein laten staan.
 • Heeft u uw mazoutketel na 1 januari 2022 buiten gebruik gesteld? Dan moet u uw mazouttank leegmaken, reinigen en buiten gebruik stellen binnen de 3 jaar na de datum waarop u uw mazoutketel buiten gebruik heeft gesteld. U mag de tank op uw eigen terrein laten staan.

Uitzonderingen:

Er zijn enkele uitzonderingen op de wettelijke termijnen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor:

 • Gebouwgebonden stookoliekachels: Deze kachels mogen tot 2025 blijven gebruikt worden, mits ze voldoen aan de minimale technische eisen.
 • Beschermde zones: In sommige zones, zoals natuurgebieden of waterwingebieden, is het niet toegestaan om mazouttanks te plaatsen of te houden.

Premies:

De Vlaamse Overheid verleent premies voor het verwijderen van uw mazouttank. De hoogte van de premie hangt af van het type tank en de datum van aanvraag:

 • Ondergrondse mazouttank: Tot €1.000
 • Bovengrondse mazouttank: Tot €500

Stappenplan mazouttank verwijderen:

 1. Controleer of u aan de voorwaarden voldoet: Ga na of u verplicht bent om uw mazouttank te verwijderen en of u in aanmerking komt voor een premie.
 2. Vraag offertes op: Neem contact op met erkende tankdemonteurs en vraag offertes op voor de verwijdering van uw mazouttank.
 3. Dien uw aanvraag voor premie in: U kunt de premie online aanvragen via de website van de Vlaamse Overheid: https://www.premiezoeker.be/premie/As/Premie-verwijderen-en-opvullen-van-stookolietanks
 4. Laat uw mazouttank verwijderen: Kies een erkende tankdemonteur en laat uw mazouttank op een professionele en veilige manier verwijderen.
 5. Vraag een bewijs van verwijdering: De tankdemonteur zal u een bewijs van verwijdering afgeven. Bewaar dit document goed.

Conclusie:

Het verwijderen van uw mazouttank is een belangrijke stap in de overgang naar een duurzamere toekomst. Door uw mazouttank te verwijderen, verkleint u uw ecologische voetafdruk en maakt u ruimte vrij voor hernieuwbare energiebronnen. Bovendien kunt u een premie ontvangen van de Vlaamse Overheid.