Mazouttank Zelf Verwijderen: Mogelijkheden, Risico’s & Belangrijke Tips

De verwijdering van een mazouttank is een complexe klus die niet zonder risico’s komt. Hoewel het op het eerste gezicht een eenvoudige klus lijkt, zijn er heel wat veiligheids- en milieurisico’s verbonden aan het zelf verwijderen van een mazouttank. In dit artikel bespreken we de mogelijkheden om een mazouttank zelf te verwijderen, de risico’s die hieraan verbonden zijn en belangrijke tips om de klus zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Mazouttank Zelf Verwijderen

Mogelijkheden om een mazouttank zelf te verwijderen

Er zijn twee hoofdopties om een mazouttank zelf te verwijderen:

1. Bovengrondse mazouttank:

 • Leegpompen: De mazout uit de tank pompen in een geschikte container.
 • Schoonmaken: De tank reinigen met een ontvettingsmiddel en water.
 • Demonteren: De tank demonteren en in stukken snijden.
 • Afvoeren: De tank en het restafval afvoeren naar een erkend recyclagebedrijf.

2. Ondergrondse mazouttank:

 • Leegpompen: De mazout uit de tank pompen in een geschikte container.
 • Uitgraven: De tank opgraven met behulp van een graafmachine of spade.
 • Schoonmaken: De tank reinigen met een ontvettingsmiddel en water.
 • Demonteren: De tank demonteren en in stukken snijden.
 • Afvoeren: De tank en het restafval afvoeren naar een erkend recyclagebedrijf.
 • Grondsanering: De grond rond de tank controleren op vervuiling en indien nodig saneren.

Risico’s van het zelf verwijderen van een mazouttank

De risico’s verbonden aan het zelf verwijderen van een mazouttank zijn aanzienlijk:

 • Lekkage: Lekkage van mazout kan leiden tot bodemvervuiling, met alle gevolgen van dien.
 • Ontploffing: Mazoutdampen zijn ontvlambaar en kunnen exploderen bij contact met vonken of open vuur.
 • Gezondheidsrisico’s: Inhalen van mazoutdampen kan leiden tot ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen.
 • Onjuiste afvoer: Onjuiste afvoer van mazout en restafval kan leiden tot boetes en milieuaansprakelijkheid.

Belangrijke tips voor het zelf verwijderen van een mazouttank

 • Informeer uzelf: Lees alle relevante wetgeving en richtlijnen door voordat u begint.
 • Schakel professionele hulp in: Huur een erkende tankreinigingsfirma in om de tank leeg te pompen en te reinigen.
 • Gebruik veilige materialen: Gebruik gepaste beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een masker en een veiligheidsbril.
 • Zorg voor een veilige werkomgeving: Zorg voor een goede ventilatie en vermijd open vuur of vonken.
 • Wees voorzichtig met elektriciteit: Schakel de elektriciteit in de omgeving van de tank uit.
 • Maak een plan voor de afvoer: Zorg ervoor dat u weet waar u de mazout, het restafval en de grond (indien nodig) kunt afvoeren.
 • Neem geen risico’s: Twijfelt u over uw eigen capaciteiten of veiligheid? Schakel dan een professioneel bedrijf in.

Tot slot

Het zelf verwijderen van een mazouttank is geen aanrader. De risico’s op lekkage, explosie, gezondheidsproblemen en milieuaansprakelijkheid zijn te groot. Laat deze complexe klus over aan een erkend bedrijf met de nodige expertise en vergunningen om de klus veilig en volgens de regels uit te voeren. Zo bespaart u uzelf zorgen, tijd en geld, en draagt u bij aan een veilige en schone omgeving.