Mazouttank Verwijderen Kelder: Stap voor Stap Gids

Het verwijderen van een mazouttank uit een kelder kan een complexe en gevaarlijke klus zijn. Het is belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen en professionele hulp te inroepen indien nodig. In dit artikel bespreken we de stappen die u kunt nemen om een mazouttank uit uw kelder te verwijderen.

Mazouttank Verwijderen Uit Kelder

Voorbereiding:

 • Veiligheidsmaatregelen: Zorg ervoor dat u alle nodige veiligheidsmaatregelen neemt voordat u begint. Dit omvat het dragen van geschikte beschermkleding, zoals handschoenen, een veiligheidsbril en een stofmasker. Zorg ook voor voldoende ventilatie in de kelder.
 • Leegmaken van de tank: De mazouttank moet volledig leeggemaakt worden voordat u deze kunt verwijderen. Neem contact op met een erkend bedrijf voor het leegpompen van de tank.
 • Benodigdheden: Zorg ervoor dat u alle benodigde materialen bij de hand heeft, zoals gereedschap, containers voor het opvangen van restanten mazout en afval, en absorberende materialen zoals zand of zaagsel.
 • Vergunningen: In sommige gevallen is er een vergunning nodig voor het verwijderen van een mazouttank. Neem contact op met uw lokale gemeente om te informeren naar de geldende regelgeving.

stookolietank Verwijderen Uit Kelder

Verwijderen van de tank:

 • Sluit de toevoer af: Sluit de toevoer- en afvoerleidingen van de mazouttank af.
 • Demontage: Demonteer alle aansluitingen en leidingen die aan de tank zijn bevestigd. Zorg ervoor dat u alle restanten mazout opvangt en op een veilige manier afvoert.
 • Verplaatsen van de tank: Verplaats de lege mazouttank voorzichtig uit de kelder. Gebruik indien nodig een steekwagen of andere geschikte hulpmiddelen.
 • Reiniging: Reinig de kelder grondig om alle restanten mazout te verwijderen. Gebruik hiervoor geschikte schoonmaakmiddelen en absorbeerende materialen.

Afvoer:

 • Professionele afvoer: Laat de lege mazouttank en alle restanten mazout op een veilige en verantwoorde manier afvoeren door een erkend bedrijf.
 • Documentatie: Bewaar alle documentatie met betrekking tot de lediging, verwijdering en afvoer van de mazouttank.

Prijs:

De gemiddelde kosten voor het verwijderen van een mazouttank uit een kelder in België liggen tussen €450 en €2.500.

 • Kleine tank (tot 1.500 liter): €450 – €700
 • Gemiddelde tank (1.500 – 3.000 liter): €700 – €1.200
 • Grote tank (meer dan 3.000 liter): €1.200 – €2.500

Extra kosten:

 • Leegmaken tank: €200 – €500
 • Afvoer tank en restanten: €200 – €500
 • Extra werkzaamheden: Variabel, afhankelijk van de klus

Tips:

 • Neem contact op met een erkende installateur voor professionele hulp bij het verwijderen van de mazouttank.
 • Huur een gespecialiseerd bedrijf in voor het leegpompen en afvoeren van de mazout.
 • Wees voorzichtig bij het hanteren van de mazouttank en zorg ervoor dat u alle restanten mazout opvangt en op een veilige manier afvoert.
 • Volg de instructies van de fabrikant van de mazouttank en de lokale regelgeving.