Mazouttank Verwijderen Zonder Attest: Gevaren en Gevolgen

Het is wettelijk verboden om een mazouttank te verwijderen zonder een attest van buitengebruikstelling. Dit attest wordt afgeleverd door een erkend stookolietechnicus na het leegmaken, reinigen en neutraliseren van de tank.

De boetes voor het verwijderen van een mazouttank zonder attest kunnen hoog oplopen. In België kan dit oplopen tot €3.000.

mazouttank zonder attest verwijderen

Gevaren van het verwijderen zonder attest:

  • Milieuschade: Restanten mazout kunnen in de bodem of het grondwater terechtkomen, wat ernstige milieuschade kan veroorzaken.
  • Gezondheidsrisico’s: Mazoutdampen zijn giftig en kunnen ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.
  • Ontploffingsgevaar: Mazoutdampen zijn ontvlambaar en kunnen exploderen in gesloten ruimtes.
  • Boetes en aansprakelijkheid: U kunt boetes krijgen van de overheid en aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Gevolgen van het verwijderen zonder attest:

  • Problemen bij verkoop van uw woning: Kopers van een woning met een mazouttank zullen een attest van buitengebruikstelling eisen. Zonder dit attest kunt u uw woning niet verkopen.
  • Verzekeringsproblemen: Uw verzekering kan weigeren om schade te vergoeden als blijkt dat de mazouttank is verwijderd zonder attest.

Conclusie:

Het is nooit een goed idee om een mazouttank te verwijderen zonder attest. De risico’s op milieuschade, gezondheidsproblemen, boetes en aansprakelijkheid zijn te groot. Schakel altijd een erkend stookolietechnicus in om uw mazouttank op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen.