Mazouttank Verwijderen: Verplichtingen en Wetgeving in Vlaanderen

De verwijdering van een mazouttank in Vlaanderen is niet altijd verplicht, maar er zijn wel een aantal belangrijke wettelijke bepalingen waar u rekening mee moet houden. In dit artikel bespreken we de belangrijkste wetgeving rondom mazouttanks in Vlaanderen.

Wanneer is het verwijderen van een mazouttank verplicht?

verplichting mazouttank verwijderen

 • Geen nieuwe mazoutketels bij nieuwbouw of renovatie: Sinds 2015 is het in Vlaanderen verboden om nieuwe mazoutketels te installeren bij nieuwbouw of renovatie. U moet dan kiezen voor een alternatieve verwarmingsbron, zoals een warmtepomp, condenserende gasketel of biomassaketel.
 • Asbestattest bij verkoop van woningen met mazouttank: Bij de verkoop van een woning met een mazouttank ouder dan 1991 is sinds 2022 een asbestattest verplicht. Dit attest moet aantonen of er asbest aanwezig is in de mazouttank. Indien er asbest in de tank aanwezig is, moet deze verwijderd of gesaneerd worden.
 • Lekke of defecte mazouttank: Een lekke of defecte mazouttank moet altijd worden hersteld of verwijderd om milieurampen te voorkomen. U bent als eigenaar verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen.

Gevolgen van het niet naleven van de regels:

 • Boetes: Het niet naleven van de verplichting om een lekke of defecte mazouttank te verwijderen kan leiden tot hoge boetes.
 • Milieuaansprakelijkheid: Als er door een lekkende mazouttank bodemverontreiniging ontstaat, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de saneringskosten.
 • Vertraging bij de verkoop van uw woning: Als u geen geldig asbestattest kunt overleggen bij de verkoop van uw woning met een mazouttank ouder dan 1991, kan dit de verkoop vertragen of zelfs verhinderen.

Andere wetgeving

Naast de bovenstaande regels, is er nog een aantal andere wetgeving van belang:

 • Vlaams Reglement betreffende de integrale beheersing van asbest: Dit reglement stelt regels voor de omgang met asbest, inclusief de verwijdering van asbesthoudende mazouttanks.
 • Codex de l’environnement: In de Waalse milieuregelgeving staan bepalingen rond de opslag van brandstoffen, inclusief mazout.
 • Gemeentelijke reglementeringen: Sommige steden en gemeenten hebben eigen reglementeringen met betrekking tot mazouttanks. Informeer u bij uw gemeente naar de geldende regels.

Tips

 • Raadpleeg de website van de Vlaamse overheid: Op de website van de Vlaamse overheid vindt u meer informatie over de wetgeving rondom mazouttanks: https://www.vlaanderen.be/stookolietank-buiten-gebruik-stellen
 • Schakel een erkend bedrijf in: Laat het verwijderen van uw mazouttank altijd over aan een erkend bedrijf. Zij beschikken over de nodige expertise en vergunningen om de klus veilig en volgens de regels uit te voeren.
 • Vraag offertes op: Vergelijk offertes van verschillende bedrijven om de beste prijs te vinden. Let op de details in de offertes, zoals de inbegrepen werkzaamheden en garantietermijnen.

Tot slot

De wetgeving rondom mazouttanks in Vlaanderen is complex. Het is belangrijk om u goed te informeren voordat u uw mazouttank laat verwijderen. Door de regels te kennen en een erkend bedrijf in te schakelen, kunt u er zeker van zijn dat de klus op een correcte en veilige manier wordt uitgevoerd.