Ondergrondse mazouttank verwijderen: Stappenplan, kosten en wetgeving

Steeds meer mensen stappen over op duurzame energiebronnen, waardoor ondergrondse mazouttanks overbodig worden. Maar wat doe je met zo’n oude tank in je tuin? In dit artikel beantwoorden we alle vragen over het verwijderen van een ondergrondse mazouttank. We bespreken de stappen, de kosten, de wetgeving en tips om alles soepel te laten verlopen.

ondergrondse mazouttank verwijderen

Stappenplan voor het verwijderen van een ondergrondse mazouttank:

 1. Leegpompen en reinigen: De tank moet eerst worden leeggepompt door een erkende stookolietechnicus. Daarna wordt de tank gereinigd om alle restanten van mazout te verwijderen.
 2. Ontmantelingsplan: Er moet een ontmantelingsplan worden opgesteld waarin beschreven staat hoe de tank op een veilige manier verwijderd zal worden.
 3. Grondwerken: De grond rond de tank moet worden uitgegraven om de tank vrij te maken.
 4. Verwijderen van de tank: De tank kan op verschillende manieren worden verwijderd, zoals door te tillen met een kraan of door op te snijden.
 5. Afgraving en afvoer van grond: De uitgegraven grond moet worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 6. Afsluiten van de procedure: Na het verwijderen van de tank wordt er een rapport opgesteld over de uitgevoerde werkzaamheden.

Voorbereiding:

 1. Contact opnemen met een erkende stookolietechnicus: Maak een afspraak met een erkende stookolietechnicus om de haalbaarheid en kosten van het verwijderen van de tank te bespreken.
 2. Ontmantelingsplan opvragen: Vraag de stookolietechnicus om een gedetailleerd ontmantelingsplan op te stellen. Dit plan beschrijft de procedures voor het leegpompen, reinigen, uitgraven en afvoeren van de tank.
 3. Vergunningen aanvragen: Afhankelijk van de locatie en de omvang van de werkzaamheden, kan het nodig zijn om vergunningen aan te vragen bij de gemeente of provincie. De stookolietechnicus kan je hiermee informeren en adviseren.
 4. Informeren van nutsbedrijven: Neem contact op met de nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit) om te informeren of er leidingen in de buurt van de tank liggen. Dit is belangrijk om te weten voor de graafwerkzaamheden.

Uitvoering:

 1. Leegpompen van de tank: De stookolietechnicus pompt de mazout uit de tank en transporteert deze naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 2. Reinigen van de tank: De binnenkant van de tank wordt gereinigd om alle restanten van mazout te verwijderen. Dit kan gebeuren met water, stoom of chemische producten.
 3. Grondwerken: De grond rond de tank wordt uitgegraven om de tank vrij te maken. De diepte van de uitgraving hangt af van de grootte van de tank en de ligging van de leidingen.
 4. Verwijderen van de tank: De tank kan op verschillende manieren worden verwijderd, zoals door te tillen met een kraan of door op te snijden. De keuze van de methode hangt af van de grootte, het materiaal en de toegankelijkheid van de tank.
 5. Afgraving en afvoer van grond: De uitgegraven grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie. De grond kan vervuild zijn met mazoutresten en moet daarom op een speciale manier worden behandeld.
 6. Afsluiten van de procedure: De stookolietechnicus inspecteert de gracht en vult deze indien nodig op. Er wordt een rapport opgesteld over de uitgevoerde werkzaamheden.

Kosten:

De prijzen voor het verwijderen van een ondergrondse mazouttank variëren afhankelijk van diverse factoren, zoals de grootte van de tank, de locatie, de grondsoort en de manier van verwijderen. Gemiddeld bedragen de prizen tussen €1.200 en €2.500.

De prijzen voor het verwijderen van een ondergrondse mazouttank variëren aanzienlijk afhankelijk van diverse factoren, zoals:

 • Grootte van de tank:
  • Kleine tank (tot 2.000 liter): €1.200 – €1.500
  • Gemiddelde tank (2.000 – 5.000 liter): €1.500 – €2.000
  • Grote tank (meer dan 5.000 liter): €2.000 – €2.500
 • Locatie van de tank:
  • Stedelijk gebied: hogere kosten voor uitgraven en afvoeren grond
  • Plattelandsgebied: lagere kosten voor uitgraven en afvoeren grond
 • Grondsoort:
  • Harde grond: hogere kosten voor uitgraven
  • Zacht zand: lagere kosten voor uitgraven
 • Manier van verwijderen:
  • Tillen met kraan: lagere kosten
  • Ondersnijden en opdelen: hogere kosten
 • Aanvullende werkzaamheden:
  • Sanering van vervuilde grond: extra kosten
  • Aansluiten op nieuw verwarmingssysteem: extra kosten

Subsidies:

In België zijn er subsidies beschikbaar voor het verwijderen van ondergrondse mazouttanks. De hoogte van de subsidie hangt af van het Vlaamse Gewest waar je woont en de grootte van de tank.

 • Vlaanderen: Tot €1.000 subsidie voor het verwijderen van een mazouttank.
 • Wallonië: Tot €1.500 subsidie voor het verwijderen van een mazouttank.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Tot €800 subsidie voor het verwijderen van een mazouttank.

Wetgeving:

In België is het wettelijk verplicht om een ondergrondse mazouttank te verwijderen als deze niet meer in gebruik is. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor het verwijderen van de tank.

Veelgestelde vragen:

Is het verplicht om een ondergrondse mazouttank te verwijderen?

Ja, in België is het wettelijk verplicht om een ondergrondse mazouttank te verwijderen als deze niet meer in gebruik is. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor het verwijderen van de tank.

Hoe lang duurt het om een ondergrondse mazouttank te verwijderen?

De duur van de werkzaamheden hangt af van de grootte van de tank, de locatie en de manier van verwijderen. Gemiddeld duurt het 1 tot 2 dagen om een ondergrondse mazouttank te verwijderen.

Wat gebeurt er met de uitgegraven grond?

De uitgegraven grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie. De grond kan vervuild zijn met mazoutresten en moet daarom op een speciale manier worden behandeld.

Kan ik zelf mijn ondergrondse mazouttank verwijderen?

Het wordt ten zeerste afgeraden om zelf een ondergrondse mazouttank te verwijderen. Dit is een complexe en gevaarlijke klus die het best kan worden overgelaten aan een erkende stookolietechnicus.

Conclusie:

Het verwijderen van een ondergrondse mazouttank is een complexe klus die het best kan worden overgelaten aan een erkende stookolietechnicus. De kosten variëren afhankelijk van diverse factoren, maar er zijn ook subsidies beschikbaar. Door dit artikel te lezen ben je goed voorbereid op de procedure en kun je weloverwogen beslissingen nemen over het verwijderen van jouw ondergrondse mazouttank.