Mazouttank Verwijderen Attest: Kosten en tips

Een mazouttank verwijderen is een belangrijke stap naar een duurzamere woning en een schoner milieu. In België is het echter niet zomaar een kwestie van de tank uitgraven en afvoeren. Er zijn specifieke regels en procedures waaraan u moet voldoen, waaronder het verkrijgen van een attest van buitengebruikstelling.

Mazouttank Verwijderen Attest

Wat is een attest van buitengebruikstelling?

Een attest van buitengebruikstelling is een officieel document dat bevestigt dat uw mazouttank op een veilige en milieuvriendelijke manier is verwijderd of buiten gebruik gesteld. Dit attest is belangrijk voor:

 • Verkoop van uw woning: Potentiële kopers willen zekerheid dat de mazouttank correct is verwijderd en geen risico vormt voor het milieu.
 • Verzekering: Sommige verzekeraars eisen een attest van buitengebruikstelling om uw woning te verzekeren tegen mogelijke schade door bodemverontreiniging.
 • Milieuvergunningen: Bij het aanvragen van bepaalde milieuvergunningen kan een attest van buitengebruikstelling vereist zijn.

Hoe verkrijg ik een attest van buitengebruikstelling?

Om een attest van buitengebruikstelling te verkrijgen, moet u de volgende stappen volgen:

 1. Leegmaken en reinigen: Laat uw mazouttank leegpompen en reinigen door een erkend technicus zoals Optitank.
 2. Neutraliseren: Laat de tank neutraliseren. Dit betekent dat de tank wordt gereinigd van alle resterende mazoutresten en wordt gevuld met een inert materiaal, zoals zand of schuimbeton.
 3. Verwijderen of opvullen: U kunt ervoor kiezen om de tank te laten verwijderen of op te vullen. In beide gevallen moet dit worden gedaan door een erkend technicus.
 4. Attest aanvragen: Na de verwijdering of opvulling van de tank, zal de technicus een attest van buitengebruikstelling opstellen en indienen bij de bevoegde overheid.

Kosten

De kosten voor het verkrijgen van een attest van buitengebruikstelling variëren afhankelijk van verschillende factoren:

 • Grootte van de tank: Grotere tanks zijn duurder om te verwijderen of op te vullen.
 • Locatie van de tank: Ondergrondse tanks zijn duurder om te verwijderen dan bovengrondse tanks.
 • Aanvullende werkzaamheden: Als er extra werkzaamheden nodig zijn, zoals bodemsanering, zullen de kosten hoger zijn.

Richtprijzen:

Tips

 • Kies een erkend technicus: Zorg ervoor dat u een erkend technicus inschakelt voor het leegpompen, reinigen, neutraliseren en verwijderen of opvullen van uw mazouttank.
 • Vraag offertes op: Vergelijk de prijzen van verschillende bedrijven voordat u een keuze maakt.
 • Controleer de verzekering: Zorg ervoor dat het bedrijf een aansprakelijkheidsverzekering heeft voor eventuele schade tijdens de werkzaamheden.
 • Bewaar het attest: Bewaar het attest van buitengebruikstelling goed, want u heeft het nodig bij de verkoop van uw woning.

Conclusie

Het verkrijgen van een attest van buitengebruikstelling is een belangrijke stap bij het verwijderen van een mazouttank. Door de juiste procedures te volgen en een erkend technicus in te schakelen, kunt u ervoor zorgen dat uw mazouttank op een veilige en milieuvriendelijke manier wordt verwijderd of buiten gebruik gesteld.

Lees ook:

Mazouttank Verwijderen Zonder Attest: Gevaren en Gevolgen